PC Đà Nẵng: Nhiều giải pháp khuyến khích sáng tạo, nghiên cứu khoa học

.

Nhằm phát huy các kết quả đạt được trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN), PC Đà Nẵng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích cán bộ, công nhân viên tham gia tích cực các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

Việc ứng dựng KHCN vào công tác quản lý điều hành và đầu tư phát triển lưới điện đã được PC Đà Nẵng triển khai mạnh mẽ thời gian qua.
Việc ứng dựng KHCN vào công tác quản lý điều hành và đầu tư phát triển lưới điện đã được PC Đà Nẵng triển khai mạnh mẽ thời gian qua.

Trên cơ sở định hướng ứng dụng KHCN vào công tác quản lý vận hành và đầu tư phát triển lưới điện giai đoạn 2020-2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, PC Đà Nẵng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đề án ứng dụng KHCN trong công tác quản lý vận hành tại Điện lực Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025 nhằm đáp ứng chương trình lưới điện thông minh và ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0.

Theo đó, công ty tập trung vào 3 hợp phần trọng tâm là: Tự động hóa lưới điện phân phối, Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý vận hành và vận hành hệ thống điện, Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện; ước chi phí đầu tư trong giai đoạn 2020-2025 là khoảng 65,2 tỷ đồng.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sáng kiến và nghiên cứu khoa học, PC Đà Nẵng đã thành lập 2 Hội đồng thường trực, gồm có: Hội đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Hội đồng sáng kiến. Trong đó, Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo công ty, Ủy viên hội đồng là lãnh đạo, chuyên viên có năng lực và nhiều năm kinh nghiệm của các phòng, ban chuyên môn… nhằm tham mưu tốt công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị. Đến nay, các Hội đồng đã tổ chức xét duyệt và công nhận được cho 5 đề tài KHCN cấp cơ sở và hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PC Đà Nẵng cũng khuyến khích, tạo điều kiện cho các tác giả/nhóm tác giả thực hiện các nghiên cứu, sáng kiến và tham gia các hội thi/giải thưởng lớn của tập đoàn, thành phố và trung ương. Trong đó, PC Đà Nẵng đã có các công trình, đề tài đạt giải cao tại các cuộc thi như: 11 công trình đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC); 2 công trình đạt giải Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; 1 giải thưởng Năng lượng bền vững lần thứ I do Vụ Năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) tổ chức. Đặc biệt trong năm 2021, giải pháp cung cấp điện thông minh cho thành phố Đà Nẵng của PC Đà Nẵng đã vinh dự đạt giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021, cùng nhiều giải thưởng cấp thành phố và ngành Điện lực…

Thông qua các thành tích đạt được, PC Đà Nẵng cũng đã kịp thời động viên, khen thưởng và biểu dương các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng kiến và nghiên cứu khoa học.

Có thể nói, hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo đã góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và uy tín, thương hiệu, hình ảnh của PC Đà Nẵng ngày càng được cải thiện.

Việt Hiếu

;
;
.
.
.
.
.