.
ĐẢNG ỦY DÂN CHÍNH ĐẢNG

Tăng cường cải cách hành chính trong cơ quan Đảng

.

Sáng ngày 14-4, Đảng ủy Dân Chính Đảng thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và đề ra các nhiệm vụ chủ yếu của quý 2. Đến dự có đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Đồng chí Trần Thọ phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, cấp ủy của các TCCS Đảng trực thuộc khối đã làm tốt các công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu, đề xuất nhằm thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đề ra, trong đó có những chủ trương, chính sách lớn của thành phố nhằm kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...; tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng đón Xuân, hoạt động kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng, bảo đảm tiến độ, hoàn thành các công trình trọng điểm...
 
Các mặt trong công tác xây dựng Đảng như: Giáo dục chính trị-tư tưởng, tổ chức cán bộ-bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát của Đảng được duy trì và đẩy mạnh; thông qua đó đã kết nạp 54 đảng viên mới với trình độ đại học trở lên chiếm 68,5%; tiến hành công tác giám sát ở 22 TCCS Đảng, kiểm tra 32 tổ chức Đảng cấp dưới, thi hành kỷ luật 3 đảng viên... Hoạt động của các đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả cụ thể.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Hội nghị thảo luận và thống nhất các cấp ủy Đảng cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả  các giải pháp ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác giáo dục chính trị-tư tưởng tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X), đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào thực chất, cụ thể bằng kế hoạch của chi bộ, tiêu chí phấn đấu, rèn luyện, học tập và việc làm cụ thể của từng đảng viên; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Trong công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức 2 cuộc kiểm tra, tiến hành kiểm tra ở 7 TCCS Đảng với các nội dung: Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, về những điều đảng viên không được làm...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thọ cho rằng, các TCCS Đảng thuộc khối đã thực hiện khá tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Về những nhiệm vụ thời gian đến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ của từng ngành; trong đó tập trung cho việc xây dựng “Chính quyền đô thị” thông qua triển khai thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; quan tâm các vấn đề xã hội như học sinh bỏ học, thiếu niên vi phạm pháp luật và gia đình đặc biệt khó khăn; cải cách hành chính mạnh mẽ trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước theo hướng nhanh, gọn, kịp thời.

Công tác xây dựng Đảng cần phải được triển khai trên các mặt một cách hiệu quả và thiết thực; trong đó tiếp tục làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp bố trí cán bộ lãnh đạo và quản lý theo hướng “trẻ hóa”; làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; rà soát tình hình và chuyển sinh hoạt Đảng của đảng viên nghỉ hưu về nơi cư trú; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp, trong đó có việc thí điểm đại hội bầu trực tiếp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bí thư, phó bí thư; chú ý xây dựng chương trình, kế hoạch hành động mang tính khả thi khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X).

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy Dân Chính Đảng cần triển khai làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ đặc thù của khối, trong đó có việc theo dõi góp ý kiến với các cơ quan trong khối và đề xuất ý kiến với Ban Thường vụ Thành ủy; tham gia ý kiến với 

Tin và ảnh: N.T

;
.
.
.
.
.