.

Tổng kết công tác thi đua ngành Nội vụ khu vực miền Trung - Tây Nguyên

.

* Đà Nẵng dẫn đầu cụm thi đua miền Trung-Tây Nguyên
Sáng ngày 28-12, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua ngành Nội vụ 13 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2009.

 Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, công tác tổ chức, bộ máy biên chế của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên bảo đảm được yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở từng địa phương. Các đơn vị thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2009/NĐ-CP, bình quân mỗi đơn vị giảm 150-200 người; thực hiện tự chủ về biên chế, kinh phí quản lý hành chính của các cơ quan hành chính 3 cấp đạt trên 95%.

Công tác cải cách hành chính có nhiều cách làm mới hiệu quả như: Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân; đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính trong năm của từng đơn vị, địa phương. Việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ triển khai đúng tiến độ thời gian, hiện đang thực hiện giai đoạn rà soát và đưa ra kiến nghị cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết.

Một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa xây dựng đề án “Một cửa hiện đại”, chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Công tác quản lý cán bộ, công chức có nhiều đổi mới như: Cải tiến trong thi tuyển công chức hành chính; thi tuyển chức danh lãnh đạo đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao có hiệu quả. Nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền cơ sở, một số Sở Nội  vụ (Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa) đã đề xuất chế độ chính sách mang tính đột phá đối với cán bộ, công chức phường, xã và cán bộ dưới phường, xã. Việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở 3 địa phương: Đà Nẵng, Quảng Trị, Phú Yên bảo đảm kế hoạch, công tác sắp xếp cán bộ thuận lợi.

Nhiều địa phương đã thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường, xã. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức được chú trọng theo hướng chuyên sâu, đào tạo gắn với sử dụng. Công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ được thực hiện tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ địa phương và của ngành. Công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương về công tác quản lý Nhà nước đối với tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ và quản lý Nhà nước về tôn giáo được thực hiện đúng quy định pháp luật, có hiệu quả. Công tác thi đua-khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn, tránh khen thưởng tràn lan, chú ý khen thưởng người thực hiện trực tiếp. Các địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ.

Tại hội nghị, Cụm thi đua ngành Nội vụ các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên đã nhất trí bầu Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng là đơn vị đứng đầu, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đứng thứ hai trong công tác thi đua năm 2009. Hai đơn vị trên được đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng cờ thi đua.

S.T

;
.
.
.
.
.