.

2,75 triệu USD ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

.
Quỹ Phát triển Bắc Âu sẽ cung cấp một khoản hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) quản lý để giúp Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương và tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch và thực hiện một cách có hiệu quả các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu.

Mô tả ảnh.
Bão là một trong những hậu quả do biến đổi khí hậu gây nên (Ảnh: ĐNĐT)
Khoản hỗ trợ này sẽ trợ giúp cho Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển một nền kinh tế bền vững hơn đối với tác động của khí hậu và phát thải ít khí thải nhà kính hơn.

“Dự án này sẽ giúp nâng cao năng lực của các thành phố, tỉnh và các bộ là đối tượng của dự án trong việc đối phó một cách có hiệu quả đối với những tác động của biến đổi khí hậu,” ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam nói.

Dự án sẽ tài trợ cho các đánh giá tác động nhằm xác định những rủi ro mà các khu vực kinh tế và cộng đồng gặp phải do biến đổi khí hậu, cùng với những lựa chọn để giảm nhẹ tác động hoặc thích nghi với biến đổi khí hậu.

Năng lực của các cơ quan chủ chốt trong khu vực nhà nước và khu vực tư nhân sẽ được củng cố, các chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu sẽ được triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Khoản hỗ trợ này cũng giúp cho việc thiết kế các dự án giảm lượng phát thải khí nhà kính, ước tính tổng lượng khí nhà kính được thải ra tương ứng với từng kịch bản tăng trưởng khác nhau, và thiết lập một cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính có thể được cập nhật một cách thường xuyên.

Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp vốn đối ứng là 250.000 USD, đưa tổng vốn tài trợ của dự án lên thành 2,75 triệu USD. Bộ Công thương là cơ quan thực hiện dự án, theo kế hoạch bắt đầu từ tháng 5 năm 2011 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2013.
 
TTXVN
;
.
.
.
.
.