.

Ông Tô Huy Rứa giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương

.

Mô tả ảnh.
Ông Tô Huy Rứa
Ngày 8-2, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã trao các Quyết định số 02-QĐNS/TW và số 03-QĐNS/TW của Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới đối với ông Tô Huy Rứa và ông Đinh Thế Huynh.

Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa nay thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương để giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Đinh Thế Huynh nay thôi giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân dân để giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

TTXVN

;
.
.
.
.
.