.

Bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp tỉnh

Ngày 11-10, tại Đà Nẵng, Bộ Nội vụ đã khai giảng lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với sự tham gia của các đại biểu HĐND đến từ 5 tỉnh, thành là Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
 
Trong 3 ngày, các đại biểu HĐND sẽ nghe giới thiệu các chuyên đề: Phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi và hội nhập quốc tế; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND cấp tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của đại biểu HĐND như: kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp dân; kỹ năng thuyết trình, chất vấn và thảo luận; kỹ năng thẩm tra giám sát tài chính-ngân sách.                
 
M.H
;
.
.
.
.
.