.

Cán bộ trực thuộc Bộ GTVT không được chơi golf

(ĐNĐT) - Bộ trưởng Giao thông Vận (GTVT) tải yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ không tham gia chơi golf để tập trung làm việc.

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng trong văn bản ngày 17-10-2011 gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ về việc không tham gia chơi golf.

Theo Bộ GTVT, trong thời gian qua, có tình trạng một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Bộ chưa tích cực chỉ đạo, điều hành công việc, dẫn đến việc xử lý công việc còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ công trình, dự án và hoạt động chung của đơn vị. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do cán bộ mất quá nhiều thời gian để chơi golf, kể cả trong các ngày nghỉ.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu chủ tịch, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), chủ tịch công ty và tương đương tại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ GTVT, các lãnh đạo thuộc diện Bộ quản lý cấp Vụ và tương đương trở lên không chơi golf, không tổ chức hoặc tham gia các giải golf, để tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất, kinh doanh và giải quyết công việc chuyên môn được giao, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

                                                                                                                                              ĐNĐT

 

;
.
.
.
.
.