.

Đào tạo lao động chất lượng cao

Chiều 11-10, tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của Thành ủy, Đảng ủy Công ty CP Dược-Thiết bị y tế Đà Nẵng cho biết, trong 3 năm qua, công  ty đã tập trung phát triển đoàn viên, đảng viên trong công nhân, lao động.
 
Đặc biệt, công ty đã chú trọng đào tạo lại cho công nhân, lao động để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và huấn luyện, hướng dẫn thực hiện các quy chế về dược của Bộ Y tế ban hành; gửi đi đào tạo liên thông từ dược sĩ trung học lên dược sĩ đại học 45 người. Hiện công ty tiếp tục làm thủ tục gửi đi đào tạo chuyển đổi bằng và đào tạo liên thông lên dược sĩ cao đẳng cho 103 người với dự toán kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, Đảng ủy công ty thừa nhận, hiện nay đội ngũ công nhân vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của công ty, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; một bộ phận công nhân vẫn chưa được đào tạo cơ bản và có hệ thống; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động tuy được cải thiện nhưng còn gặp nhiều khó khăn... Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục ưu tiên đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện nhà thuốc GPP, quầy thuốc GPP...

GIA HUY
;
.
.
.
.
.