.

Mở rộng diện thi tuyển công chức

Sở Nội vụ thành phố vừa ban hành hướng dẫn về thi tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2011. Theo đó, đối tượng thi tuyển vào ngạch chuyên viên và ngạch cán sự phải được cơ quan, đơn vị sử dụng đánh giá loại tốt trở lên.
 
Về thời gian, đối tượng được tiếp nhận, bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố phải đủ từ 12 tháng trở lên; người có trình độ đại học trở lên, đang hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong chỉ tiêu biên chế và trong chỉ tiêu lao động hành chính từ trước ngày 1-1-2010; người không công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, có trình độ đại học tốt nghiệp loại giỏi trở lên hoặc sau đại học (có bằng tốt nghiệp đại học loại khá) từ năm 2010 trở về trước, dưới 35 tuổi.

Đối với người làm việc tại UBND xã, phường, người thuộc diện thu hút được tiếp nhận, bố trí làm việc tại UBND xã, phường từ đủ 12 tháng trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng; người thuộc diện HĐLĐ đảm nhận chức danh công chức trong số lượng cán bộ, công chức được cấp thẩm quyền giao cho UBND phường, xã của thành phố trước ngày 1-1-2010 cũng được thi tuyển dụng công chức. Những người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng, hệ chính quy, công lập thuộc diện HĐLĐ trong chỉ tiêu biên chế tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố từ trước ngày 1-1-2010 được thi tuyển dụng công chức ở ngạch cán sự.

N.T
;
.
.
.
.
.