.

Tiếp tục thi đua “Dân vận khéo”

Chiều 11-10, tại cuộc họp sơ kết công tác dân vận quý 3 năm 2011, Ban Dân vận Thành ủy yêu cầu trong những tháng cuối năm, hệ thống chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương “Năm giải tỏa đền bù, tái định cư và an sinh xã hội”, Chỉ thị 24, 25 của Thành ủy…
 
Từ nay đến cuối năm 2011, Ban Dân vận sẽ phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo Đại hội Hội Sinh viên thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, tổng kết hoạt động “Năm Thanh niên 2011”. Ngoài ra, ban yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và địa phương trong việc nắm tình hình và tham mưu chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo theo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, hướng trọng tâm về cơ sở, chăm lo thiết thực đến đời sống hội viên và nhân dân.
 
Trước mắt, trong tháng 10, Ban sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo tổ chức hội nghị ngăn chặn việc truyền đạo trái phép trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THCN, tổ chức hội thảo nghiệm thu đề tài “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 1930-2010”. Ban Dân vận Thành ủy đề nghị các ngành, địa phương nắm chắc diễn biến tâm trạng xã hội để vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong năm 2011.

M.H
;
.
.
.
.
.