.

Tổng Bí thư: "Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mấu chốt, cực kỳ quan trọng"

.

(ĐNĐT) - "Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi phát biểu bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngày 29-2, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tiếp tục làm việc phiên cuối và bế mạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị (Ảnh: VOV)

Hội nghị nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, giải đáp một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị.

Qua hơn 680 lượt ý kiến phát biểu tại 40 tổ thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với Trung ương về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); khẳng định, Nghị quyết đã chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách, quan trọng, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp có tính khả thi để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng  yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tự phê bình, phê bình từ trên xuống dưới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích, nhấn mạnh 6 vấn đề cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết cần được tiến hành nghiêm túc, quyết liệt; mặt khác, phải hết sức bình tĩnh, khách quan, không nóng vội, làm từng bước vững chắc. Căn cứ ý kiến thảo luận, đóng góp của các đồng chí đại biểu dự Hội nghị, Bộ Chính trị sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch, xác định phương pháp và tiến độ triển khai phù hợp.

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Do vậy, trong triển khai, cần chuẩn bị thật tốt, hướng dẫn cụ thể về mục tiêu, quy trình, nội dung, bước đi, trong đó, tập trung giải quyết cơ bản ba nội dung trọng tâm nêu trong Nghị quyết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tự phê bình và phê bình, khẳng định: quy trình thực hiện tự phê bình và phê bình tiến hành từ trên xuống dưới, không cắt khúc, cần phải làm thường xuyên. Tổng Bí thư cũng phân tích, chỉ rõ một số vấn đề trong công tác tư tưởng, tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ. Phải có cơ chế lựa chọn thật khách quan, khoa học để chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cần có chính sách cán bộ hợp lý để cán bộ yên tâm công tác, tận tụy cống hiến, phụng sự đất nước.

Trong thời gian tới, đồng thời với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các cơ quan Đảng, Nhà nước cần tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị; thực hiện chế độ cung cấp thông tin để cán bộ nhận thức đúng tình hình, giữ vững lập trường chính trị, trung thành với lý tưởng của Đảng và con đường đi lên của dân tộc. Đảng cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng tổ chức đảng cơ sở.

Tổng Bí thư khẳng định, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu thực hiện Nghị quyết. Bộ Chính trị sẽ phân công một số đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ sự chỉ đạo của Trung ương, bám sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị mình để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tổng Bí thư kêu gọi các cấp bộ đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng.

Theo TTXVN, CHINHPHU.VN

;
.
.
.
.
.