.

Ban Dân vận Thành ủy dẫn đầu thi đua Khối 9

.

* Báo Đà Nẵng nhận Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2012

Ngày 29-1, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối các cơ quan công tác Đảng thành phố (Khối 9) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2012, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy đến dự.

Đồng chí Trần Thọ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu và xuất sắc năm 2012 cho các đơn vị. 				          Ảnh: Việt Dũng
Đồng chí Trần Thọ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu và xuất sắc năm 2012 cho các đơn vị. Ảnh: Việt Dũng

Năm 2012, các cơ quan thành viên Khối 9 đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy để đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng; triển khai toàn diện, nghiêm túc và có kết quả các chủ trương của Trung ương, của Thành ủy và các ngành, các cấp giao. Các đơn vị trong khối cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Trọng tâm là việc phối hợp thi đua thực hiện có kết quả Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong từng cơ quan và trong toàn Đảng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Trung ương. Các cơ quan: Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận… đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy. Báo Đà Nẵng, Trường Chính trị, Đảng ủy khối Các cơ quan, khối Doanh nghiệp, Khu Công nghiệp thành phố và Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu và phong trào vận động đóng góp, hỗ trợ cán bộ, công chức khối Đảng có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong năm 2013, các đơn vị trong khối tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chương trình công tác đã đề ra; phấn đấu triển khai đạt kết quả tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Thường trực Thành ủy; trong đó có việc chuẩn bị Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trình Bộ Chính trị trong quý 3-2013… Dịp này, đồng chí Phạm Quý, Chánh Văn phòng Thành ủy đã chuyển giao chức trách Chủ tịch luân phiên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Khối 9 nhiệm kỳ VI (2013-2014) cho đồng chí Huỳnh Văn Hoa, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố.

Tại hội nghị, UBND thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước Khối 9 cho Ban Dân vận Thành ủy; Báo Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố được UBND thành phố tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND thành phố tuyên dương, khen thưởng.

VIỆT DŨNG

* Cùng ngày, quận Sơn Trà tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2013.

Năm 2012, công tác thi đua, khen thưởng của quận Sơn Trà tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng; các Hội đồng Thi đua – Khen thưởng được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả; phong trào thi đua được các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo không khí sôi nổi trong học tập, lao động sản xuất và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào Thi đua yêu nước của quận thời gian qua còn một số tồn tại: Chất lượng các phong trào chưa đáp ứng yêu cầu, còn chạy theo số lượng các danh hiệu, chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng; việc xây dựng điển hình tiên tiến còn xem nhẹ, chưa thật sự trở thành mục tiêu và động lực trong các phong trào thi đua…

Năm 2013, quận tập trung đẩy mạnh thi đua trong tất cả các lĩnh vực, nhất là sản xuất, kinh doanh, thu ngân sách, thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước; tổ chức cho cán bộ, công chức và nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chú trọng việc xây dựng gương “Người tốt, việc tốt”, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới…

MAI TRANG
 

;
.
.
.
.
.