.

Kiểm tra, xử lý vụ khai thác vàng giữa rừng nguyên sinh

.

Theo yêu cầu của HĐND thành phố về việc xử lý thông tin trong bài viết “Vụ khai thác vàng giữa rừng nguyên sinh: Cần xử lý dứt điểm”, đăng trên Báo Đà Nẵng ngày 16-5-2014, phản ánh các vấn đề liên quan đến việc khai thác trái phép mỏ vàng Khe Đương của Công ty TNHH MTV Trường Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến vừa ký ban hành văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra nội dung được báo phản ánh.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản thông báo với Báo Đà Nẵng việc triển khai thực hiện theo chủ trương của UBND thành phố kiểm tra, giám sát, ngăn chặn nạn khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 27, 29 và việc dừng khai thác vàng của Công ty TNHH MTV Trường Sơn tại mỏ vàng Khe Đương, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang trong thời gian qua; báo cáo kết quả thực hiện với HĐND thành phố và UBND thành phố trước ngày 30-6.

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.