.
Kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Vùng 3 Hải quân (26-10-1975 – 26-10-2014)

Xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo

.

Ra đời sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (ngày 26-10-1975), với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trải dài trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố ven biển miền Trung từ nam đèo Ngang (tỉnh Quảng Bình) đến Cù lao Xanh (tỉnh Bình Định) bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa, 39 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Hải quân, từ 3 hải đội tàu chiến đấu, vận tải hỗn hợp, cơ sở bảo đảm, kỹ thuật, hậu cần dã chiến, Vùng 3 Hải quân (nay là Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân) đã không ngừng xây dựng, phát triển trở thành một đơn vị chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, có phương tiện, trang bị vũ khí hiện đại, cơ sở bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đồng bộ, sức chiến đấu và trình độ SSCĐ ngày càng được nâng cao, cùng với các đơn vị trong Quân chủng Hải quân thực sự là lực lượng nòng cốt của chiến tranh nhân dân trên biển. Vùng có 3 đơn vị được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND: Trạm Ra-đa 535 - Trung đoàn 351, Tàu HQ 331- Lữ đoàn 172, Tàu HQ 851 - Lữ đoàn 161; toàn Vùng được tặng 30 huân chương các loại.

Từ năm 2000 đến nay, Đảng bộ Vùng liên tục đạt TSVM, Vùng VMTD; nhiều năm được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, CNVQP được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, góp phần xây đắp nên truyền thống: “Tích cực chủ động, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.

Tổ chức diễn tập trên biển của Vùng 3 Hải quân.
Tổ chức diễn tập trên biển của Vùng 3 Hải quân.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến phức tạp, tình hình Biển Đông, nhất là vùng biển do Vùng quản lý tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định khó lường. Nhiệm vụ trên giao cho Vùng hết sức nặng nề và cấp bách; đó là cùng với các lực lượng của Quân chủng vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển và tình cảm hữu nghị với các nước trong khu vực, vừa xây dựng Vùng tiến thẳng lên hiện đại; sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khi có thiên tai xảy ra... Để tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đạt được trong những năm qua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 xác định:

Trước hết, tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, xem đây là yếu tố quyết định tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Vùng. Thường xuyên nắm chắc tình hình nhiệm vụ, tập trung đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị làm cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng (CNVQP) có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, âm mưu của “nước ngoài” đối với Biển Đông. Yên tâm gắn bó với đơn vị, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu trên các mặt công tác. Tập trung chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu về mọi mặt, có năng lực phương pháp tác phong công tác khoa học.

Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết không để kẻ thù, các phần tử xấu cài cắm, móc nối; không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng; tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển ngày càng vững chắc, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn.

Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng, Vùng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Vùng chính quy, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện, chú trọng đồng bộ chuyên sâu, huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế và VKTBKT. Kết hợp giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật, nền nếp chính quy và bảo đảm an toàn.

Nâng cao công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ chiến đấu, các tàu hoạt động dài ngày trên biển. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời lượng dự trữ vật chất, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, quan tâm chăm lo sức khỏe bộ đội. Bảo đảm quân số khỏe cao nhất cho công tác. Quản lý chặt chẽ các nguồn ngân sách, vật chất hậu cần, không để thâm hụt, tham ô, tham nhũng.

Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, duy trì đồng bộ VKTBKT cũ và làm chủ phương tiện VKTBKT mới, hiện đại. Tiếp tục đưa cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” và hai khâu đột phá của ngành kỹ thuật Hải quân: Xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ VKTBKT đi vào chiều sâu, hiệu quả. Phấn đấu hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt số lượng từ 3 - 5%.

Phát huy truyền thống 39 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, CNVQP Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về xây dựng đơn vị VMTD, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa được phân công phụ trách trong mọi tình huống.

Chuẩn Đô đốc NGUYỄN TIẾN DŨNG, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

;
.
.
.
.
.