.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Dân vận khéo"

.

Ngày 6-10, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu giai đoạn 2011-1015; gặp mặt 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2015).

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân. Ảnh: Đặng NỞ
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân. Ảnh: Đặng NỞ

Đến dự có Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố.

Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý đọc diễn văn ôn lại truyền thống 85 năm công tác dân vận của Đảng; trong đó, nêu bật vai trò quan trọng của công tác dân vận trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 85 năm qua, ở từng giai đoạn khác nhau, Đảng bộ thành phố luôn vận dụng sáng tạo, khoa học các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Các cấp ủy Đảng luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận, duy trì vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong giai đoạn 2011-2015, thành phố đã xây dựng hàng nghìn mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức các cấp; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; gắn kết, thúc đẩy và tăng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tập hợp, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Đặc biệt, đã xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong động viên các thành phần kinh tế và nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng doanh nghiệp, làm giàu chính đáng, giảm nghèo; trong giải tỏa đền bù xây dựng các công trình, dự án, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; trong thực hiện Chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện…

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở, đặc biệt là các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương trong dịp này.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, đồng chí Võ Công Trí yêu cầu hệ thống dân vận của Đảng bộ thành phố cần tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về lãnh đạo công tác dân vận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tập hợp và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong hệ thống chính trị; tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, thay đổi tích cực tác phong, lề lối làm việc, thái độ tiếp xúc với nhân dân.

Các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, kịp thời nhân rộng những mô hình hay, những kinh nghiệm tốt; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Dịp này, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 4 cá nhân: nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Đình Liễn, Chánh Văn phòng Thành ủy Võ Ngọc Đồng, nguyên Phó ban Dân vận Thành ủy Trần Đình Lăng và nguyên Chánh Văn phòng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Đình Bình. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 46 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011- 2015.

ĐẶNG NỞ

* Ngày 6-10, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước ngành Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2015-2020.

Thời gian qua, công tác dân vận của quận Cẩm Lệ có nhiều chuyển biến tích cực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Công tác thi đua khen thưởng ngành Dân vận của quận đã được quan tâm, chỉ đạo, nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương tiêu biểu được tôn vinh khen thưởng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất. Ngành Dân vận đã không ngừng thực hiện công tác giám sát, phản biện, xây dựng Đảng đồng thời tham mưu cho Thường trực Quận ủy quán triệt, triển khai, báo cáo các chủ trương, chính sách của Trung ương, thành phố về công tác dân vận.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tạo chuyển biến trong thực hiện cải cách hành chính, công khai minh bạch các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại nhân dân định kỳ, tiếp thu ý kiến phê bình của nhân dân; ban hành các quy định về thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Nhiều mô hình của các địa phương đã góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát triển kinh tế, xã hội, giúp nhau thoát nghèo bền vững.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.