.

Hơn 20 tỷ đồng phát triển đô thị Sơn Trà

.

Ngày 10-11, Ban Quản lý dự án phát triển vùng đô thị quận Sơn Trà công bố khởi động dự án “Phát triển đô thị” với nguồn kinh phí dự kiến trên 20 tỷ đồng do Tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ. Mục tiêu của dự án tập trung vào lĩnh vực an sinh xã hội với việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em, tìm kiếm cơ hội việc làm cho thanh niên và các kỹ năng ứng phó và phòng chống thiên tai.

Ông Nguyễn Đắc Xứng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, Trưởng Ban quản lý dự án phát triển vùng đô thị quận cho biết, Sơn Trà hiện có gần 2.000 hộ nghèo với 1.600 trẻ em nghèo cần được hỗ trợ để cải thiện cuộc sống, hàng trăm gia đình phụ nữ đơn thân, thiếu việc làm trong khi nguồn lực thực hiện an sinh xã hội còn nhiều hạn chế. Sơn Trà cũng không nằm trong diện đầu tư phát triển xây dựng nông thôn mới dù có đến 7 phường ven sông, ven biển. Do vậy, Sơn Trà cần có nguồn lực khác để phát triển đô thị.

Theo Tổ chức Tầm nhìn thế giới (TNTG) Việt Nam, dự án phát triển vùng đô thị Sơn Trà được tài trợ bởi Văn phòng TNTG tại Singapore; gồm 3 tiểu dự án: Chăm sóc và giáo dục trẻ em; cơ hội tương lai cho thanh-thiếu niên, bảo trợ và bảo vệ trẻ em; giảm nhẹ rủi ro thiên tai và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án được triển khai tại các phường: Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông và Phước Mỹ. Có trên 67.000 người được chọn và mời tham gia, trong đó có 25.466 trẻ em và được hưởng lợi trực tiếp từ các giá trị tập huấn kỹ năng mền và nguồn lực tài chính, sản phẩm từ dự án. Ngoài ra, các hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân cũng được tiếp cận nguồn hỗ trợ đang được vận động với giá trị 6 tỷ đồng. Dự án được triển khai trong 12 năm; trong đó, giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2015-2018; giai đoạn 2 từ năm 2018-2023. Từ năm 2023 đến 2027 là giai đoạn chuyển giao dự án.

Ông Ngô Công Thành, Văn phòng tổ chức TNTG tại Đà Nẵng, cho biết dự án đặt ra 9 mục tiêu thực hiện với việc giúp hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ tại các trường mầm non tư thục; cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi tại các hộ gia đình có kinh tế khó khăn. Mục tiêu này sẽ giúp đỡ đáng kể cho hệ thống giáo dục mầm non tư thục vốn có nhiều trẻ em là con của công nhân lao động ở 2 khu công nghiệp trên địa bàn quận và con của ngư dân, người lao động nghèo.

Những mục tiêu khác mà dự án hướng đến có việc giúp cải thiện kỹ năng sống, lối sống lành mạnh cho trẻ em ở bậc học tiểu học và trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho thanh-thiếu niên trong độ tuổi 19 - 24. Sơn Trà là quận ven biển nên chịu tác động bởi thiên tai và biến đổi khí hậu nên dự án hỗ trợ, trang bị cho cộng đồng các khu dân cư những kỹ năng, phương tiện kỹ thuật để ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.