.

Điều động, bổ nhiệm cán bộ

.

ĐNĐT - Ngày 2-3, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND Đà Nẵng về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự.

* Ông Võ Ngọc Đồng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Ngọc Đồng và đồng chí Đào Tấn Bằng.
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Võ Ngọc Đồng và ông Đào Tấn Bằng.

Tại Văn phòng Thành ủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã đến dự.

Theo các quyết định, ông Võ Ngọc Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa thay ông Võ Công Chánh được điều động về nhận công tác tại Quận ủy Liên Chiểu.

Điều động ông Đào Tấn Bằng, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của ông Võ Ngọc Đồng và ông Đào Tấn Bằng; đồng thời, đề nghị trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao.

Cũng trong sáng nay, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy đối với ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố, thôi giữ chức Giám đốc Sở GĐ&ĐT để luân chuyển đến nhận công tác tại Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Chỉ định ông Lê Trung Chinh vào BCH Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều động ông Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Tổng biên tập Báo Đà Nẵng thôi giữ chức Tổng biên tập Báo Đà Nẵng, đến nhận công tác tại Sở GD&ĐT và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT.

Tại Sở Tư pháp, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy đối với ông Tạ Tự Bình.

Theo đó, ông Tạ Tự Bình, Phó ban Pháp chế HĐND thành phố, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, thôi giữ chức Phó ban Pháp chế, đến nhận công tác tại Sở Tư pháp và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Tại Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy đối ông Võ Công Chánh. Theo đó, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Công Chánh, thôi giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa để luân chuyển đến nhận công tác tại Quận ủy Liên Chiểu. Chỉ định ông Võ Công Chánh vào BCH Đảng bộ quận, BTV Quận ủy và giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2016-2020.

Tại HĐND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức công bố các Quyết định của BTV Thành ủy về việc điều động ông Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Điều động ông Đoàn Xuân Hiếu, Phó Bí thư Thành đoàn đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Điều động ông Phạm Tấn Xử, Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu đến nhận công tác tại HĐND thành phố, giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa- Xã hội, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Tin, ảnh: ĐẶNG NỞ
 

;
.
.
.
.
.