.
KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND thành phố

.

* Đồng chí Nguyễn Xuân Anh trúng cử Chủ tịch HĐND thành phố

* Đồng chí Huỳnh Đức Thơ tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố

Sáng 16-6, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa VIII; Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị Đà Nẵng; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 47/49 đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII Trần Thọ thay mặt Thường trực HĐND thành phố khóa VIII gửi lời chúc mừng 49 đại biểu trúng cử HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và bày tỏ mong muốn các đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ cho biết, kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt bầu người đủ đức, đủ tài, đảm đương các vị trí mới của HĐND và UBND thành phố trong thời gian tới.

Sau báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết giới thiệu và bầu Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 47/47 tổng số đại biểu tham gia bầu, đạt tỷ lệ 100% .

Dưới sự điều hành của tân Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX Nguyễn Xuân Anh, đại biểu HĐND thành phố thống nhất giới thiệu và bầu ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII, đại biểu HĐND thành phố khóa IX giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đạt tỷ lệ 100% (47/47) tổng số đại biểu tham gia bầu; bầu bà Phan Thị Thúy Linh làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Phạm Tấn Xử làm Trưởng ban Văn hóa-Xã hội; ông Phan Thanh Long làm Trưởng ban Pháp chế; ông Tô Văn Hùng làm Trưởng ban Đô thị; bầu ông Đoàn Xuân Hiếu giữ chức Chánh Văn phòng HĐND thành phố.

Đối với các chức danh UBND thành phố khóa IX, kỳ họp biểu quyết giới thiệu và bầu ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, đại biểu HĐND thành phố khóa IX tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 47/47 tổng số đại biểu tham gia bầu, đạt tỷ lệ 100% .

Sau khi Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đọc tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu HĐND thành phố bầu 4 Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông: Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa VIII; Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa VIII; Nguyễn Ngọc Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa VIII; Trần Văn Miên, Thành ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế thành phố; bầu 20 Ủy viên UBND thành phố khóa IX. Kỳ họp cũng đã bầu 20 Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND thành phố thông qua danh sách 7 Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa IX; thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND thành phố khóa IX đã thống nhất quyết nghị các kết quả bầu cử để trình Trung ương phê chuẩn theo quy định. Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, UBND thành phố sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát và thực hiện tốt các Nghị quyết HĐND thành phố khóa IX đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, HĐND thành phố khóa IX là nhiệm kỳ đầu tiên triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, đồng thời cũng chấm dứt việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường; là nhiệm kỳ kế thừa và tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, những việc làm được của các nhiệm kỳ trước, đồng thời tiếp tục triển khai, giải quyết những công việc còn dở dang, vướng mắc, gây bức xúc trong nhân dân. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh yêu cầu nhanh chóng ổn định, kiện toàn về mặt bộ máy tổ chức; tiếp tục phát huy tính đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, hoạt động của Thường trực, các ban và tổ đại biểu HĐND thành phố theo hướng sâu sát, khoa học và dân chủ hơn

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đề nghị mỗi vị đại biểu cần nắm chắc những nội dung về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố để tập trung triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo đúng chức năng, vai trò của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, tránh tình trạng chồng chéo hoặc ôm đồm, làm thay. “HĐND thành phố sẽ giám sát chặt chẽ để kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân làm việc tốt, đồng thời sẽ có hình thức xử lý phù hợp, thậm chí xem xét bãi nhiệm đối với những vị lãnh đạo thiếu tinh thần trách nhiệm, lạm quyền, tham nhũng, trực tiếp hoặc để cán bộ cấp dưới gây khó khăn, trục lợi từ người dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh tin tưởng sâu sắc, với tâm huyết và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành, của từng đại biểu HĐND thành phố cùng sự ủng hộ và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân sẽ tạo nên những đột phá mới, đưa thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. (xem toàn văn phát biểu bế mạc đăng trong số báo này)

Với những cống hiến quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII Trần Thọ vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng. Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX Nguyễn Xuân Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành và sự ghi nhận sâu sắc của lãnh đạo thành phố trước những cống hiến nổi bật trên nhiều vị trí công tác của đồng chí Trần Thọ trong thời gian qua.

Việt Dũng

;
.
.
.
.
.