.

Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng sai phạm của Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa

.

ĐNĐT - Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa do Công ty CP Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kiểm tra hoạt động xây dựng tại dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kiểm tra hoạt động xây dựng tại dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa

Nội dung văn bản cung cấp thông tin về quá trình triển khai dự án, cơ sở pháp lý của dự án, chủ trương đầu tư. Trong đó xem xét tác động của dự án về an ninh quốc phòng, lập quy hoạch đô thị.

Văn bản cho thấy, UBND thành phố đã kiểm tra toàn diện các bước chuẩn bị và triển khai dự án của chủ đầu tư về thủ tục đất đai và nghĩa vụ tài chính, đánh giá tác động môi trường, thực hiện việc thu hồi rừng và phương án trồng rừng thay thế, công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, lập thủ tục xây dựng, tình hình triển khai dự án.

Theo UBND thành phố, về cơ bản Công ty CP Biển Tiên Sa tuân thủ theo đúng quy định về an ninh quốc phòng, quy hoạch đô thị, đất đai, nghĩa vụ về tài chính, đánh giá tác động môi trường, thu hồi rừng và trồng rừng thay thế.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vi phạm quy định về triển khai xây dựng một số hạng mục cụ thể, thực hiện thi công 40 hệ móng và trụ biệt thự du lịch khi chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định. 

Hiện tại, Công ty CP Biển Tiên Sa đã triển khai thực hiện theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 21/TB-STNMT ngày 17-2-2017. Công ty cũng đã nộp hồ sơ đánh giá tác động môi trường tại Chi cục Bảo vệ môi trường để thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công trước khi nộp hồ sơ để Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp phép theo quy định.

Qua sai phạm trong việc triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa của Công ty CP Biển Tiên Sa, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan đã và đang xử lý.

Theo đó, ngày 18-3-2017 UBND quận Sơn Trà lập Biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công công trình. Ngày 20-3-2017 ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt 40 triệu đồng.

Chủ đầu tư dự án đã thực hiện quyết định xử phạt hành chính của UBND quận Sơn Trà. UBND thành phố cũng cho biết, chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc ngừng thi công, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng trước khi UBND thành phố xem xét cho phép tiếp tục triển khai dự án.

UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các hạng mục được xây dựng dở dang khi chưa được cấp phép sẽ xử lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

UBND thành phố chỉ đạo cụ thể: trường hợp chủ đầu tư ngừng thi công theo biên bản vi phạm hành chính đã lập bởi UBND quận Sơn Trà, đồng thời hoàn thành các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng thì Sở Xây dựng xem xét cấp phép theo quy định.

Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công theo biên bản UBND thành phố giao UBND quận Sơn Trà chỉ đạo UBND phường Thọ Quang ban hành Quyết định đình chỉ thi công.

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đình chỉ thi công, chủ đầu tư không xuất trình được Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định.

Tin và ảnh: Triệu Tùng
 

;
.
.
.
.
.