Việt Nam sẽ trở thành địa điểm hấp dẫn nhà đầu tư

Ngày 26-5, tại Đà Nẵng, Trường Đại học Đông Á, Đại học Nagasaki (Nhật Bản), Đại học Dong-A (Hàn Quốc), Đại học Huaqiao (Trung Quốc) phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại châu Á”.

Tham gia hội thảo có gần 200 học giả, nhà nghiên cứu thuộc các trường đại học đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, cùng cán bộ, giảng viên các trường đại học chuyên ngành kinh tế ở Việt Nam. Tại đây, 23 báo cáo về lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại châu Á được trình bày, trong đó phân tích về tác động lan tỏa tích cực của FDI đối với sự tăng trưởng kinh tế ở cả các nước phát triển và đang phát triển, xu hướng dòng vốn FDI trên thị trường; đồng thời, đề xuất những giải pháp thu hút FDI nhằm góp phần phát triển kinh tế của nước chủ nhà thông qua việc tạo việc làm, chuyển giao công nghệ sản xuất mới, chia sẻ kỹ năng quản lý và kiểm soát sản xuất cũng như cấp vốn trực tiếp…

Theo nhiều đại biểu, trong tương lai, các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là Việt Nam sẽ trở thành địa điểm hấp dẫn các nhà đầu tư trên thế giới nhờ có yếu tố tích cực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như những cải thiện đổi mới và phát triển môi trường kinh doanh. Theo các đại biểu, thời gian đến, Việt Nam cần giải quyết những khó khăn kinh tế vĩ mô hiện nay như lạm phát, nợ xấu, lượng hàng tồn kho cao...; đồng thời cần có những giải pháp phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội - giáo dục đi đôi với cải thiện chính sách đầu tư hấp dẫn, tạo môi trường đầu tư cạnh tranh hơn để thu hút FDI.    

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.