Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm ô-tô mang biển số nước ngoài

.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành văn bản yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến ô-tô mang biển số nước ngoài theo quy định.

Đồng thời, giao Sở Du lịch kiểm tra, khuyến cáo với các đơn vị lữ hành, du lịch, dịch vụ lưu trú không hợp đồng với các ô-tô có nguồn gốc không rõ ràng, ô-tô mang biển sổ nước ngoài để vận chuyển khách trên lãnh thổ Việt Nam; giao Sở Giao thông vận tải tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tuyệt đối không sử dụng ô-tô mang biển số nước ngoài để thực hiện hoạt động vận tải giữa 2 địa điểm tại Việt Nam.

UBND cũng yêu cầu Sở Du lịch và Sở Giao thông vận tải tổng hợp danh sách các ô-tô mang biển số nước ngoài có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực vận tải, du lịch, thông báo đến Công an thành phố để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Danang.gov.vn

;
.
.
.
.
.