Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Cần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ thành phố

.

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh vào chiều 31-8, khi chủ trì cuộc họp Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2017. Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Với sự hợp sức của toàn Đảng, toàn dân, Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ trong mục tiêu xây dựng “Thành phố đáng sống”. Ảnh: NHÂN MÙI
Với sự hợp sức của toàn Đảng, toàn dân, Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ trong mục tiêu xây dựng “Thành phố đáng sống”. Ảnh: NHÂN MÙI

Triển khai đồng bộ, nghiêm túc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các kế hoạch, thành lập Bộ phận Thường trực và Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cùng các công việc quan trọng khác để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Qua thực hiện, kết quả nổi bật nhất là các cơ quan, cấp ủy trong toàn hệ thống chính trị thành phố đã tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), kế hoạch của Thành ủy và kế hoạch của cấp ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến đảng viên, hội viên và nhân dân.

Ở một số địa phương, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giúp Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Việc chỉ đạo viết thu hoạch và đăng ký thực hiện Nghị quyết được thực hiện rất nghiêm túc ở nhiều địa phương, đơn vị. Nhiều chi bộ đã thực hiện tốt việc đánh giá đảng viên thực hiện bản cam kết cá nhân trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy được triển khai thực hiện nghiêm túc. Nội dung kiểm điểm đi sâu phân tích, kiểm điểm các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị, gắn liền với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; tập trung kiểm điểm, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một số hạn chế được thẳng thắn nêu rõ là một số đảng viên vẫn chưa nghiêm túc trong học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 ở một số nơi thực hiện chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức, thiếu tính chiến đấu. Nội dung một số báo cáo kiểm điểm tập thể còn dài dòng; phần biện pháp khắc phục chưa cụ thể, giải pháp thiếu rõ ràng.

Thường trực Thành ủy tại cuộc họp. Ảnh: V.DŨNG
Thường trực Thành ủy tại cuộc họp. Ảnh: V.DŨNG

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; nhận diện suy thoái

Đến nay, các địa phương, đơn vị trong toàn Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn việc đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “5 xây”, “3 chống” đối với cán bộ, đảng viên, xem đây là căn cứ quan trọng để tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên cuối năm. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được chỉ đạo triển khai nghiêm túc.

Từ đầu năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Thành ủy, nội dung trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Thành ủy, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành giám sát chuyên đề việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ.

Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Quận ủy Ngũ Hành Sơn về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Nội chính Thành ủy thành lập 2 đoàn kiểm tra trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu; chủ trì 1 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đối với việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cùng với đó, tổ chức giám sát 8 vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, liên quan đến hành vi tham nhũng.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo chuyển biến rõ nét, tại cuộc họp, các thành viên Bộ phận Thường trực đóng góp nhiều ý kiến. Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân, cần có biện pháp cụ thể, hiệu quả, khả thi, đặc biệt trong công tác phòng, chống tham nhũng; quản lý chặt chẽ và phát hiện kịp thời những biểu hiện bất thường trong cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đề nghị cần tăng cường quản lý, giám sát tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên nhằm sớm ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một số ý kiến đề nghị cần tăng cường giám sát cá nhân trong việc tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; nhất là nhận diện kịp thời 27 biểu hiện suy thoái được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu nhấn mạnh và đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy tích cực chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, cần xây dựng nội dung tuyên truyền theo chuyên đề và chuyên sâu về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Cùng với đó, tăng cường các biện pháp phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Việc đăng ký thực hiện nghị quyết của cá nhân cần đi vào thực chất, có lộ trình và có thể thực hiện được. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị tiếp tục củng cố, thực hiện tốt công xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tham mưu, điều chỉnh chương trình công tác kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ. Tiếp tục cải cách hành chính trong Đảng, giảm văn bản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc…

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Đảng bộ thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị Bộ phận Thường trực và Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực tiếp tục bám sát nội dung nghị quyết, các kế hoạch của Trung ương và Thành ủy để chủ động thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, từ đó đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ năng lực, phẩm chất và thực sự trong sạch.

Cùng với đó, tham mưu thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội và quản lý báo chí; tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của thành phố. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đội ngũ cán bộ. Công khai kết quả xử lý vi phạm của các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… Ban Nội chính Thành ủy cần nắm bắt và thông tin kịp thời các vấn đề nóng, nổi cộm xảy ra trên địa bàn; tập trung làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng…

Ban cán sự Đảng UBND thành phố tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm tại đơn vị, địa phương mình phụ trách…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh mong muốn và tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tâm với công việc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.