Chính phủ kiến tạo là thay ngay những cán bộ không đáp ứng yêu cầu

.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, chiều 18-11, Quốc hội dành 2,5 giờ, từ 14 giờ đến 16 giờ 45 để Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn.

So với kỳ họp trước, thời lượng dành cho người đứng đầu Chính phủ tăng đáng kể, khi tại kỳ họp thứ 3, thời gian dành cho Thủ tướng chỉ 40 phút.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Trả lời chất vấn của đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) về những nội dung cốt lõi của Chính phủ kiến tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nội hàm của Chính phủ kiến tạo trước hết chủ động thiết kế chính sách, pháp luật để đất nước phát triển, không bị rơi vào bị động, để thể chế pháp luật không là điểm nghẽn của sự phát triển; nhà nước không làm thay thị trường mà cái gì nhân dân làm tốt phải để nhân dân làm. Chính phủ phải kiến thiết môi trường kinh doanh thuận lợi.

Chính phủ kiến tạo phải phục vụ người dân tốt nhất bằng an sinh, phúc lợi, y tế, giáo dục phát triển.

Chính phủ kiến tạo là chính phủ hành động, nói đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm cá nhân, thiết lập kỷ cương, thay ngay theo thẩm quyền những cán bộ không đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, công tác giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số hiện còn nhiều thách thức. Phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh cho người dân tộc thiểu số ở vùng đồng bằng và miền núi là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách giảm nghèo; ưu tiên bố trí nguồn lực cho các chương trình hiện hành; đẩy mạnh thông tin truyền thông để người dân tiếp cận các dịch vụ cơ bản gồm y tế, giáo dục, thông tin, nước sạch, nhà ở…; phát triển đội ngũ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...

Về đối ngoại và hội nhập quốc tế, sau 35 năm đổi mới và 10 năm trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...; thực hiện thành công các chương trình đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia và khai thác hiệu quả các lĩnh vực đa phương.

Đáng chú ý, vừa qua, Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò nước chủ nhà APEC 2017, tổ chức chu đáo các chương trình đã đề ra, đạt nhiều kết quả hợp tác chiến lược quan trọng. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 diễn ra tại Philippines, Việt Nam đã chủ động đóng góp và thông qua nhiều nội dung quan trọng, giúp nâng cao uy tín của đất nước, con người Việt Nam…

BT
 

;
.
.
.
.
.