Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018

.

Chiều 14-11, tại Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Ảnh: H.V
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Ảnh: H.V

 Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Với đa số phiếu tán thành (89,61% tán thành, 434/440 đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách trung ương là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương giao cho từng Bộ, cơ quan khác ở trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.  Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

Theo Báo Tin Tức

;
.
.
.
.
.