Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

.

Trong 10 năm qua (2007-2017), Đảng bộ quận Sơn Trà đã chú trọng đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ở quận Sơn Trà đã chuyển biến tích cực nhờ đẩy mạnh tuyên truyền. Trong ảnh: Đảng bộ phường An Hải Đông tổ chức hội nghị triển khai Quy định 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng và sơ kết công tác phối hợp liên tịch.  Ảnh: Trọng Hùng
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ở quận Sơn Trà đã chuyển biến tích cực nhờ đẩy mạnh tuyên truyền. Trong ảnh: Đảng bộ phường An Hải Đông tổ chức hội nghị triển khai Quy định 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng và sơ kết công tác phối hợp liên tịch. Ảnh: Trọng Hùng

Đảng bộ quận Sơn Trà hiện có 30 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 15 Đảng bộ cơ sở, 15 chi bộ cơ sở cùng 4.705 đảng viên. Ông Cao Xuân Thắng, Bí thư Quận ủy Sơn Trà, cho biết: “Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Quận ủy luôn chú trọng việc chỉ đạo hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và công tác xây dựng Đảng qua các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, làm việc với các ban, ngành, đoàn thể quận. Qua 10 năm, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ hơn, cụ thể hơn về vị trí, vai trò, mục đích và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, xem đây là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, không có kiểm tra, giám sát là không có lãnh đạo”.

Theo ông Võ Văn Thuận, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm phù hợp với chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. UBKT các cấp luôn xác định cần kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và mở rộng giám sát để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm; khắc phục việc kiểm tra, giám sát dàn trải trước đây. Cùng với đó, UBKT Quận ủy đã chủ động hơn trong phối hợp với các tổ chức Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, giải quyết khối lượng công việc nhiều hơn so với trước, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên.

Ông Võ Văn Thuận chia sẻ, nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nên số lượng đảng viên bị thi hành kỷ luật giảm 15,6% so với giai đoạn 1997-2007; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm. “Trong số 65 đảng viên thi hành kỷ luật từ năm 2007 đến nay, có 50 khiển trách, 13 cảnh cáo, 1 cách chức, 1 khai trừ. Nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”, ông Võ Văn Thuận nói. Riêng 9 tháng đầu năm 2017, trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ đã đề ra, UBKT Quận ủy Sơn Trà đã tham mưu và phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy thành lập 5 đoàn kiểm tra và 2 đoàn giám sát đối với 10 lượt tổ chức Đảng, 8 đảng viên. UBKT Đảng ủy cơ sở tham mưu cấp ủy kiểm tra 24 chi bộ, 1 bí thư chi bộ và giám sát 12 chi bộ về lãnh đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Kết quả, các chi bộ đã cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra.

Để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo tốt của Ban Thường vụ Quận ủy còn là sự quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên toàn quận. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Quận ủy xác định là tăng cường giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề để chủ động nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là ở những địa bàn có nhiều dư luận, lĩnh vực nhạy cảm để ngăn chặn, phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, cảnh báo sai phạm; kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Đối với địa phương, Bí thư Đảng ủy phường Nại Hiên Đông Nguyễn Huy Bình bày tỏ: “Để công tác kiểm tra, giám sát ở phường ngày càng đi vào chiều sâu và hoạt động có hiệu quả, UBKT Đảng ủy phường đã tăng cường phối hợp với các tổ chức có liên quan, các chi bộ trực thuộc. Đặc biệt, địa phương rất coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có bản lĩnh, phẩm chất và năng lực công tác; luôn tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ”.

Trong khi đó, phường An Hải Đông lại có những cách làm hay khác. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT phường An Hải Đông Trịnh Ngọc Linh cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, giám sát chuyên đề, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát riêng; thường xuyên tổ chức giao ban cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ nhằm kịp thời nắm bắt tình hình. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện có hiệu quả”.

Có thể nói, trong 10 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ở Đảng bộ quận Sơn Trà góp phần tích cực vào việc uốn nắn, phòng ngừa vi phạm, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, giúp tổ chức Đảng và đảng viên kịp thời điều chỉnh để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.