Điều chỉnh mức phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm

.

ĐNO - Từ 1-1-2018, phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm cao nhất là 60.000 đồng/lần/người, sinh viên là 10.000 đồng/lần/người.

Mức phí này được HĐND thành phố khóa IX thông qua vào chiều 7-12.

Theo quy định, người khuyết tật, người từ 60 tuổi trở lên được giảm 50% phí. Người dưới 18 tuổi, người khuyết tật đặc biệt được miễn phí khi tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Cơ quan thu phí được sử dụng 60% tổng số tiền thu phí để chi hoạt động của bảo tàng, chi hỗ trợ kinh phí tổ chức bảo vệ ban đêm, chi phí phục vụ công tác thu phí theo quy định.

Trước đó, Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND thành phố khoá IX quy định mức thu phí tham quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm là 40.000 đồng/lần/người, sinh viên 5.000 đồng/lần/người.

TRỌNG HÙNG
 

;
.
.
.
.
.