Hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập cồng kềnh, chồng chéo

.

ĐNO - Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố hiện quá cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nên khó xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Thực trạng này được đại biểu Huỳnh Bá Cử, Phó ban Pháp chế -  HĐND thành phố đề cập trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa IX sáng 6-12.

 Đại biểu Huỳnh Bá Cử cho biết, năm 1997, toàn thành phố có 285 đơn vị sự nghiệp công nghiệp, đến năm 2017 tăng lên 485 đơn vị.  Ảnh: QUỐC KHẢI
Đại biểu Huỳnh Bá Cử cho biết, năm 1997, toàn thành phố có 285 đơn vị sự nghiệp công nghiệp, đến năm 2017 tăng lên 485 đơn vị. Ảnh: QUỐC KHẢI

Đại biểu Huỳnh Bá Cử cho rằng, hiện nay, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều bất cập, hạn chế, trong khi số lượng đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng tăng.

Năm 1997, toàn thành phố có 285 đơn vị sự nghiệp công lập, đến năm 2017 tăng lên 485 đơn vị. Số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách chiếm tỷ lệ cao. Riêng năm 2016, chi tiền lương cho bộ máy hành chính sự nghiệp khoảng 2.500 tỷ đồng, chiếm 41% chi thường xuyên; trong đó đơn vị sự nghiệp chiếm đến 80%.

Điều đáng nói, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; thậm chí, một số lĩnh vực lấn sân nhau hoặc giao quá nhiều cơ quan cùng tham gia quản lý, dẫn đến tình trạng khó xác định trách nhiệm của từng đơn vị.

Cũng theo đại biểu Huỳnh Bá Cử, hiện nay, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được đẩy mạnh. Vì vậy, đề nghị thành phố cần sắp xếp tinh gọn lại bộ máy, cắt giảm biên chế, bảo đảm thực hiện đúng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và phù hợp với thực tiễn cũng như mong đợi của người dân thành phố.

Đại biểu Huỳnh Bá Cử cho rằng, việc triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy cần phải được nghiên cứu, cân nhắc thận trọng, không nóng vội và cần có lộ trình cụ thể.

Trước hết, thành phố cùng các sở, ban, ngành cần xác định việc thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế là nhiệm vụ chính trị quan trọng hằng năm của mỗi đơn vị theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Bên cạnh đó, phải hạn chế tối đa việc thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế.

Đồng thời, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều loại hình dịch vụ công, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Đại biểu Huỳnh Bá Cử đề xuất tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công cũng như mạnh dạn chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập theo mô hình cổ phần hóa khi có đủ điều kiện; tạo cơ chế, chính sách khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập…

TRỌNG HÙNG  

;
.
.
.
.
.