Sở Nội vụ phản hồi thông tin không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố

.

Sau khi một số cơ quan báo chí thông tin về việc thành phố Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý, gây hiểu nhầm, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng vừa có văn bản thông tin đầy đủ về vấn đề này.

Theo đó, thời gian qua, việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố chưa có hướng dẫn đầy đủ, do vậy có hiện tượng “chạy” để vào cơ quan hành chính.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn để thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan của thành phố. Theo Sở Nội vụ, hiện nay số người làm việc đã vượt số chỉ tiêu biên chế do Bộ Nội vụ giao cho thành phố. Từ vấn đề nêu trên, tạm thời thành phố không tiếp nhận công chức, viên chức đang công tác ở các tỉnh, thành phố khác chuyển công tác đến các cơ quan hành chính thuộc thành phố quản lý. Còn việc tuyển dụng mới công chức thông qua thi tuyển thì vẫn thực hiện bình thường theo quy định, người ngoài thành phố vẫn được tham gia thi tuyển.

Đối với công chức, viên chức đang công tác ở các tỉnh, thành phố khác chuyển công tác đến các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố thì vẫn thực hiện việc tiếp nhận nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo Công văn số 9039/UBND-SNV của Chủ tịch UBND thành phố và Công văn số 3218/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý.

D.M

;
.
.
.
.
.