Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả

.

Ngày 16-1, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận hội nghị.  Ảnh: S.TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: S.TRUNG

Hội nghị nghe dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố, với mục tiêu chung là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng quan liêu, trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót về chức năng và nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã và dưới phường, xã. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.

Các nội dung khác được trình bày tại hội nghị gồm: dự thảo chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới” và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu các cấp ủy Đảng khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu Ban Thường vụ các cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố hướng dẫn cụ thể để thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Cần chọn những vấn đề đã chín muồi để làm trước. Trong quá trình thực hiện, phải làm tốt công tác tư tưởng, triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của thành phố, của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả nghị quyết, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, phải có bước đi theo lộ trình phù hợp để thực hiện quyết liệt, hiệu quả những việc đã rõ, đã chắc chắn như giảm đội ngũ bên trong, giảm cấp phó, giảm khối văn phòng, sáp nhập các văn phòng; rà soát, sắp xếp lại các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án, các cơ quan phối hợp liên ngành; đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài Nhà nước.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố ban hành Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới một số cơ chế hoạt động của các đơn vị ngay trong năm 2018. Cùng với đó, cụ thể hóa chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW với nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể; chỉ đạo ngành y tế chủ trì phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Song song đó, lắng nghe, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện; phân công lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc và bố trí nguồn lực để thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ban Thường vụ Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Thành ủy.

Căn cứ kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Thành ủy, các cấp ủy, các tổ chức Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể bảo đảm đúng với lộ trình chung của thành phố và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện nghiêm túc.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.
.