Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố

Xây dựng 50 chuyên mục phục vụ tuyên truyền hoạt động của Đảng bộ thành phố

.

Chiều 18-1, tại hội nghị tổng kết hoạt động Trang tin điện tử (TTĐT) Đảng bộ thành phố năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, đến cuối năm 2017, TTĐT Đảng bộ thành phố đã xây dựng được 50 chuyên mục và thư mục chức năng phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động của Đảng bộ thành phố; đáp ứng yêu cầu là kênh thông tin chính thống phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố. Năm 2017, TTĐT xây dựng thêm một số chuyên mục mới nhằm phục vụ công tác tuyên truyền những sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố, như: Tuẫn lễ Cấp cao APEC 2017; kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương; Chương trình “Thành phố 4 an”… Đến nay, TTĐT Đảng bộ thành phố thu hút được 2,8 triệu lượt truy cập.

Năm 2018, TTĐT Đảng bộ thành phố tập trung tuyên truyền việc triển khai và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung “5 xây, 3 chống”; tuyên truyền thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”. Ngoài ra, mở thêm các chuyên mục và tập trung tuyên truyền về chủ đề năm “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy trao giấy khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền trên TTĐT Đảng bộ thành phố trong năm 2017.

Trọng Hùng
 

;
.
.
.
.
.
.