Chú trọng thực hiện hiệu quả "Năm dân vận chính quyền"

.

Ngày 11-4, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng BCĐ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì buổi làm việc với đoàn. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc.  		    Ảnh: NAM BÌNH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NAM BÌNH

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý cho biết, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức quán triệt, ban hành và triển khai Chương trình hành động để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW kịp thời, nghiêm túc.

Các cơ quan Nhà nước tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền các cấp và cụ thể hóa các văn bản của Đảng về công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá tốt.

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả rõ nét. Nhiều thủ tục hành chính liên quan đến công dân, doanh nghiệp tiếp tục được đơn giản hóa, áp dụng thống nhất tại tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được lãnh đạo thành phố thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và trở thành nền nếp. Ngoài ra, thành phố đã kiện toàn nhiều kênh tiếp nhận thông tin đóng góp, phản ánh từ các tổ chức, công dân, như: đường dây nóng của HĐND thành phố, chuyên mục hỏi-đáp trên cổng thông tin điện tử thành phố, các hòm thư, sổ góp ý… ở các cơ quan, đơn vị để nắm bắt và xử lý những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Quan hệ phối hợp giữa chính quyền, các sở, ban, ngành với Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác dân vận có nhiều tiến bộ. Từ năm 2013 - 2018, thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Mặt trận, các đoàn thể đã tăng cường bám sát địa bàn và cơ sở, phát hiện những vấn đề nhân dân quan tâm, những khó khăn, bức xúc để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, xóa nhà tạm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục ô nhiễm môi trường, chăm lo đời sống nhân dân. Trong giai đoạn 2012-2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Dân vận Thành ủy làm cầu nối, vận động trên 185 lượt đơn vị, địa phương hỗ trợ huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí 166,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định, 5 năm qua, việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết 25-NQ/TW đã được thực hiện đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như từng cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở được quan tâm hơn. Nội dung công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận ở mỗi cơ quan, đơn vị được xác định rõ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng những kế hoạch, chương trình công tác, chương trình phối hợp thực hiện hằng năm.

Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với một số nội dung liên quan đến người dân…

Bên cạnh đó, công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước có chuyển biến rõ nét, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh trên cơ sở ứng dụng tối đa các tiến bộ về thông tin và truyền thông, phục vụ ngày càng thuận lợi cho mọi tổ chức và công dân.

Đồng thời, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tạo niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW kịp thời, nghiêm túc, bài bản, sáng tạo của Thành ủy Đà Nẵng. Đồng thời, đánh giá cao kết quả công tác dân vận chính quyền tại địa phương.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW trong thời gian đến, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy đề nghị Thành ủy Đà Nẵng nghiên cứu, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cùng với đó là quan tâm và đẩy mạnh thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, hướng về cơ sở; chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc thi báo chí viết về điển hình dân vận khéo.

Ngoài ra, cần làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận và đoàn thể các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng...

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.