Thông cáo báo chí về Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố

.

Ngày 5-4, Thành ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau hội nghị, Thành ủy ban hành thông cáo báo chí thông báo về kết quả hội nghị. ĐNO trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo này.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI diễn ra một ngày. Buổi sáng, Hội nghị nghe đánh giá tình hình các mặt công tác quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018.

Buổi chiều, Hội nghị thực hiện chất vấn trong Đảng theo quy chế; cho ý kiến về danh mục các dự án mang tính động lực, trọng điểm, dự kiến lộ trình triển khai đầu tư và các giải pháp huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện; nội dung chương trình công tác quý II.

Các đồng chí: Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

1- Về kết quả thực hiện công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2018

Ngay từ đầu năm, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; bám sát, triển khai quyết liệt Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên các ngành, lĩnh vực, địa phương. Nhờ đó, tình hình các mặt công tác của thành phố cơ bản ổn định, tiếp tục đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Kinh tế thành phố q‎uý‎ I-2018 duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Lĩnh vực du lịch sôi động với nhiều hoạt động, sự kiện; khách du lịch ước đạt gần 1,7 triệu lượt người, tăng 34,7%.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp lũy kế 3 tháng đầu năm tăng 8% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,2%. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 6.600 tỷ đồng, bằng 25,8% dự toán.

Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 3,2% so cùng kỳ. Thành phố đã chỉ đạo ban hành, triển khai quyết liệt các kế hoạch, chương trình thực hiện Chủ đề năm 2018: “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; đặc biệt, đã tổ chức thành công Chương trình “Tọa đàm mùa xuân 2018”.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Có gần 900 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 1,02%. Hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước có nhiều sôi động với nhiều đoàn công tác đến thành phố tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thành phố đã tổ chức khánh thành công trình đường Nguyễn Tất Thành nối dài; chỉ đạo đôn đốc tiến độ thi công các công trình quan trọng, như: đường Cầu Đỏ - Túy Loan, tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương...

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035 tầm nhìn 2050; nghiên cứu đầu tư công viên ven biển, mở các lối xuống biển; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường.

Thành phố đã chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Xuân, vui Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm.

Chương trình “thành phố 4 an” tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

Đặc biệt, thành phố đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt và khởi công giai đoạn 1 dự án Tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích Thành Điện Hải; khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa...

Trong đó, đã giải quyết việc làm cho 5.500 lao động, tăng 4,4%.

Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với thực hiện Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; chỉ đạo thẩm định, phân loại đơn vị hành chính các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ban hành Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc các kế hoạch, giải pháp khắc phục những sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 292-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đẩy mạnh thực hiện công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã cho ý kiến nhiều chủ trương quan trọng, như: một số công trình, dự án được dư luận quan tâm theo Thông báo số 331-TB/TU; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới; danh mục các dự án, công trình động lực, trọng điểm và cơ chế, chính sách huy động nguồn lực để thực hiện.

Tăng cường công tác kiểm tra thực tế ở cơ cở, làm việc với các địa phương, đơn vị để chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, những vấn đề nổi lên, dư luận quan tâm, bức xúc.

Đối với việc thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 02-11-2012 của Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy đã đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, nghiêm túc của các ngành chức năng thành phố trong việc triển khai thực hiện Kết luận.

Đồng thời, đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Kết luận 2852, rà soát, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; chỉ đạo các cơ quan của thành phố chủ động theo dõi, tổng hợp các ý kiến, vướng mắc, kiến nghị của cử tri, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung thực hiện Kết luận để kiến nghị các cơ quan Trung ương nhằm tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ thành phố trong quá trình triển khai thực hiện.

Liên quan đến hoạt động của hai nhà máy thép Dana Úc và thép Dana Ý, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 336-TB/TU ngày 02-3-2018, đảm bảo thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự và quy định của pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Trong quý I, thành phố đã tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ được ban hành từ đầu năm về thực hiện Chủ đề năm, thu ngân sách, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, các sự kiện văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn khó khăn. Xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giảm xuống vị trí thứ 2 sau 4 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước.

Nguồn nhân lực chưa đáp ứng cho nhu cầu của các ngành kinh tế. Công tác đền bù, giải tỏa, bàn giao mặt bằng một số dự án chậm tiến độ. Tình trạng xâm thực, sạt lở đất ven biển, ô nhiễm môi trường biển và tại một số khu vực chưa được xử lý triệt để.

Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền hiệu quả chưa cao.

2- Hội nghị có 9 ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành địa phương về:

Triển khai Chủ đề năm 2018: “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; Công tác quản lý thu ngân sách, chống thất thu thuế; tình hình thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01-11-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố; giải pháp tổng thể giao thông thành phố; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và công tác quản lý cư trú, nhất là đối với người nước ngoài; tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc thực hiện Thông báo 292-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

3- Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành trong quý I và đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân công trách nhiệm rõ ràng, bám sát và thực hiện tốt Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, trọng tâm là:

- Đẩy mạnh triển khai các kế hoạch, chương trình, hoạt động thực hiện Chủ đề năm 2018: “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Sớm cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả Nghị định số 04/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; tiếp thu, xử lý các góp ý, đề xuất, hiến kế của doanh nghiệp tại Chương trình “Tọa đàm mùa xuân 2018”.

- Triển khai Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố, gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

- Tập trung công tác rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố, gắn với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Triển khai tốt các chương trình, hoạt động thu hút du khách trong mùa cao điểm du lịch, nhất là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018, Lễ hội Khinh khí cầu, các chương trình Khai trương mùa du lịch biển, Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè năm 2018… Nghiên cứu, hình thành một số chợ đêm phục vụ du khách; tiếp tục triển khai các tuyến phố chuyên doanh.

- Chú trọng kêu gọi, đầu tư, khai thác hiệu quả các khu công nghiệp, công nghệ thông tin tập trung, công nghệ cao. Rà soát quy hoạch, kế hoạch triển khai đầu tư phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới trên địa bàn.

- Đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang; khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường... Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị triển khai dự án.

Tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là các công trình động lực, trọng điểm. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng trái phép, không phép, hậu cấp phép xây dựng.

Triển khai giải pháp tổng thể giao thông thành phố và phương án thiết kế, cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý và nút giao phía Tây cầu Rồng. Nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn gắn với quy hoạch logistics, quản lý giao thông thông minh, giao thông công cộng, quản lý đô thị, quỹ đất cho giao thông.

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, Tổng kết 10 năm xây dựng “thành phố môi trường”; thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy đối với 2 nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý; rà soát các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiểm khác trên địa bàn để sớm có giải pháp xử lý thích hợp.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình “thành phố 4 an”, thành phố “5 không”, “3 có”, gắn với chủ trương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, có giải pháp hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao thông có nguy cơ ùn tắc, tiềm ẩn tai nạn, đặc biệt là dịp lễ 30-4, 1-5.

Quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, quản lý địa bàn, cư trú. Ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố; trong đó, lưu ý các phương án phòng cháy và chữa cháy tại các khu nhà cao tầng.

- Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của Trung ương và của thành phố.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tiếp tục triển khai giải pháp khắc phục sai phạm, khuyết điểm theo Kế hoạch số 41-KH/TU về thực hiện Thông báo số 292-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kiện toàn cán bộ lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tăng cường theo dõi, nắm tình hình trong các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tổ chức tốt việc sơ kết các Nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, về giai cấp công nhân.
- Đối với báo cáo chuyên đề về danh mục các dự án mang tính động lực, trọng điểm, dự kiến lộ trình triển khai đầu tư và các giải pháp huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện, trên cơ sở sự thống nhất và ý kiến tham gia của các đồng chí Thành ủy viên, đồng chí Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo ban hành Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Chuyên đề nêu trên.

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo trực tiếp; định kỳ báo cáo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình thực hiện.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện; đề xuất, phân bổ nguồn lực, phương thức đầu tư hợp lý; trước mắt, tập trung nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách và các giải pháp huy động nguồn lực; tổng hợp danh mục các dự án mang tính động lực, dự án trọng điểm cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016-2020, trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018.

Với nhiệm vụ thời gian đến là nhiều và hết sức nặng nề, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị phát huy những kết quả đạt được, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

;
.
.
.
.
.
.