Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà

Tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép

.

ĐNO - Ngày 14-6, UBND thành phố có Công văn số 4513/UBND-QLĐTh gửi các sở, ngành, UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Mỹ An triển khai cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng sai phép đối với dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo triển khai cưỡng chế tháo dỡ các căn hộ xây dựng sai phép từ tầng 2 đến tầng 5 của dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.
Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo triển khai cưỡng chế tháo dỡ các căn hộ xây dựng sai phép từ tầng 2 đến tầng 5 của dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố HUỳnh Đức Thơ chỉ đạo, việc tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép tại dự án này phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau thời gian thực hiện việc cưỡng chế.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu, hỗ trợ UBND quận Ngũ Hành Sơn hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng sai phép tại dự án.

Theo thông tin từ UBND quận Ngũ Hành Sơn, quận đã lập phương án cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng sai phép tại dự án, hiện đang chờ các cơ quan của thành phố và đơn vị liên quan đóng góp ý kiến để hoàn thiện phương án cưỡng chế tháo dỡ.

Sáng 16-6, UBND phường Mỹ An sẽ tổ chức họp các hộ dân đã mua và ở căn hộ từ tầng 2 đến tầng 5 tại dự án để nghe phổ biến nội dung di dời ra khỏi các căn hộ đang ở để phục vụ cưỡng chế tháo dỡ 104 căn hộ xây dựng sai phép. 

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.