Rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng, xử lý những vướng mắc nảy sinh

.

Chiều 6-6, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6 để thông qua nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX.

Nội dung đưa ra lấy ý kiến thảo luận tại phiên họp gồm: Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018; chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ; việc điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo, thảo luận về các nội dung, phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các ngành chức năng rà soát loại danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; đồng thời xin ý kiến Thường trực Thành ủy về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ; thống nhất thông qua điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị-xã hội phường, xã và dưới phường, xã.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện khẩn trương rà soát lại các số liệu, chỉ tiêu tăng trưởng để nhận định, đánh giá sát đúng tình hình phát triển kinh tế-xã hội của năm 2018 và dự báo kế hoạch năm 2019; đồng thời chuẩn bị chu đáo nội dung giải trình cụ thể đối với các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, hoàn chỉnh các nội dung báo cáo liên quan trình Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến chỉ đạo; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung để trình kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX.

“Các sở, ban, ngành và địa phương cần tập trung rà soát các đầu công việc của mình, đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm, xử lý những vướng mắc nảy sinh. Những nội dung đã hứa trước HĐND thành phố cần phải đôn đốc, giám sát thực hiện nghiêm túc, đúng quy định”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

TRỌNG HÙNG

;
.
.
.
.
.
.