Đưa vào sử dụng 572 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4

.

Sáng 24-7, tại hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn ngành TT&TT của thành phố đạt 13.856 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch, tăng 27% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 39 triệu USD, bằng 51% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý Nhà nước được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố hoạt động ổn định. Phần mềm quản lý văn bản điều hành được 230 cơ quan sử dụng, trong đó 100% cơ quan hành chính Nhà nước và 146 cơ quan, đơn vị sự nghiệp Mặt trận, đoàn thể.

Phần mềm Một cửa điện tử triển khai đồng bộ, 98% hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trên phần mềm Một cửa điện tử. Trong 6 tháng đầu năm tăng thêm 17 dịch vụ công trực tuyến, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến mức  3, 4 lên 572 dịch vụ.

Trong triển khai “Thành phố thông minh”, đã hoàn thành thí điểm nhiều ứng dụng thông minh trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, môi trường, an toàn thực phẩm, cung cấp dịch vụ công; ban hành kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại Đà Nẵng để xác định kiến trúc, công nghệ phù hợp.

6 tháng cuối năm 2018, ngành TT&TT tiếp tục hoàn thành và trình UBND thành phố ban hành đề án “Thành phố thông minh”; xây dựng đề án camera giao thông kết hợp bảo đảm an ninh trật tự tại một số khu vực trọng điểm; phối hợp và hướng dẫn các quận, huyện thành lập tổ theo dõi thông tin mạng xã hội 24/24 giờ, kịp thời nắm bắt, theo dõi các thông tin liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và có hướng tham mưu xử lý kịp thời.

Thực hiện công tác truyền thông để người dân cung cấp thông tin về các tài khoản mạng xã hội giả mạo, đăng tải thông tin sai lệch, trái quy định của pháp luật để có biện pháp xử lý...

LAM PHƯƠNG

;
.
.
.
.
.
.