Bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an làm thủ trưởng cơ quan điều tra

.

Ngày 10-8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan An ninh Điều tra và Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Qúy Vương (bên trái) và Thượng tướng Bùi Văn Nam (bên phải). (Nguồn: TTXVN)
Thượng tướng Lê Qúy Vương (bên trái) và Thượng tướng Bùi Văn Nam (bên phải). (Nguồn: TTXVN)

Tại Quyết định số 4369/QĐ-BCA, ngày 10-8-2018, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Quyết định số 4389/QĐ-BCA, ngày 10-8-2018, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.