Coi trọng công tác tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ

.

Công tác quản lý tư tưởng, giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật quân đội luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngũ Hành Sơn chú trọng thực hiện với nhiều biện pháp tích cực, phù hợp với từng đối tượng; qua đó hạn chế được các vụ việc vi phạm kỷ luật quân đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Dân quân tự vệ quận Ngũ Hành Sơn tổng dọn vệ sinh trên địa bàn quận.
Dân quân tự vệ quận Ngũ Hành Sơn tổng dọn vệ sinh trên địa bàn quận.

Thực hiện Quyết định số 1522/2013/QĐ-BCHQSTP của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý tư tưởng trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ngũ Hành Sơn xây dựng Quy chế quản lý tư tưởng trong LLVT quận và tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cấp trên về công tác chính trị, tư tưởng.

Đặc biệt trong đó là thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Thông báo kết luận 94 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, Nghị quyết số 04 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Đơn vị đã tổ chức tập huấn thực hiện quy chế, hướng dẫn phương pháp nắm, theo dõi, quản lý tư tưởng ở các cấp; đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức (tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân), các lực lượng (cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên), hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”, chiến sĩ dân vận, chiến sĩ bảo vệ, có nền nếp và có nhiều giải pháp đúng đắn, phù hợp, từ đó kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh.

Thượng tá Nguyễn Hữu Lô, Chính trị viên Cơ quan Quân sự quận Ngũ Hành Sơn cho biết, một trong những giải pháp được đơn vị chú trọng thực hiện đó là hằng tháng tiến hành phân tích, đánh giá, phân loại tư tưởng một cách khách quan, toàn diện, cụ thể, chính xác, đúng thực trạng; tìm ra nguyên nhân, dự kiến chiều hướng phát triển của tư tưởng bộ đội, qua đó kịp thời gặp gỡ, động viên các đồng chí có dấu hiệu vi phạm, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả thấp, trách nhiệm trong công việc chưa cao để giải quyết dứt điểm.

Kết quả đạt được là đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có ý thức trách nhiệm, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đơn vị đã triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đợt sinh hoạt “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân gia đình, bè bạn”; thực hiện “Năm mẫu mực về điều lệnh-chính quy”; “Năm an toàn giao thông”; duy trì thực hiện “Ngày pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều lệnh”, “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” có nền nếp, chất lượng và đạt hiệu quả, thực hiện định hướng tư tưởng hằng tuần, hằng tháng và thông báo tình hình tư tưởng trong toàn quân.

Thông qua hội nghị quân nhân, lãnh đạo Đảng ủy, Ban CHQS quận trực tiếp sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; qua đó, quan sát các hành vi, cử chỉ, thái độ, thử thách từ hoạt động thực tiễn, báo cáo của các tổ chức, phản ánh của cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương... để theo dõi nắm chắc tư tưởng của quân nhân theo phân cấp. 

Đồng thời, Đảng ủy, Ban CHQS quận tích cực chỉ đạo giải quyết những tồn tại, yếu kém, giải quyết kịp thời những diễn biến tư tưởng bất thường của chiến sĩ, góp phần ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra, giải quyết chế độ chính sách, hậu phương quân đội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ; qua đó, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT quận, phát huy được sức mạnh tập thể, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn thể LLVT quận.

Trong 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức 145 buổi tuyên truyền, thông tin thời sự có trên 1.450 lượt cán bộ, chiến sĩ dự nghe; thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng về nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; tổ chức kiểm tra giám sát 30 lượt tổ chức Đảng và 120 lượt đảng viên, đạt 100% kế hoạch.

Với việc chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Thượng tá Nguyễn Hữu Lô cho biết thêm: “Đảng ủy, Ban CHQS quận sẽ thường xuyên vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong nắm, quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng tiêu cực trong đơn vị; bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Bài và ảnh: THANH LÀI

;
.
.
.
.
.
.