ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN

Chú trọng công tác cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ

.

Hơn 2 năm qua, Đảng ủy khối Các cơ quan (CCQ) chủ động, nỗ lực thực hiện và đạt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy khối cần sự chuyển biến tích cực, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan Vũ Ngọc Liên (giữa) chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 6, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan Vũ Ngọc Liên (giữa) chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 6, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo ông Thái Duy Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối CCQ, điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015-2020 là công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được quan tâm và đổi mới về nội dung lẫn hình thức.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy khối chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, đảng bộ duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Kết luận số 18-KL/TW của Bộ Chính trị. “Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bản thân bí thư chi bộ phải nghiên cứu, nắm chắc các vấn đề để gợi mở và tạo điều kiện cho đảng viên đóng góp ý kiến; lắng nghe ý kiến của đảng viên, tổng hợp ngắn gọn và kết luận đúng, đầy đủ nội dung chi bộ đã thảo luận. Đây là những giải pháp mà các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã thực hiện khá tốt trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, góp phần nâng cao công tác xây dựng Đảng”, ông Thái Duy Phương cho biết.

Là đảng bộ có nhiều đổi mới trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ Sở Tài chính ngay từ đầu nhiệm kỳ đã tập trung bám sát các nghị quyết, hướng dẫn của Đảng ủy khối; đồng thời chuẩn bị tốt các chuyên đề sinh hoạt sát với thực tiễn của đơn vị, nhất là gửi nội dung chuyên đề trước cho đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến góp ý trong các buổi sinh hoạt chi bộ.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ Sở Tài chính thực hiện một số giải pháp như tổ chức sinh hoạt chuyên đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải mời toàn bộ công chức trong đơn vị tham dự; các chi bộ trực thuộc phải đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề từ đầu năm; Đảng ủy Sở Tài chính giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trực thuộc.

Bên cạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác nhân sự cấp ủy, phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được Đảng ủy khối CCQ quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy chủ động sắp xếp, củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy cơ sở và nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khối; tiến hành quy hoạch nhân sự cấp ủy chuyên trách và các chức danh trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đảng ủy khối.

Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được lãnh đạo thực hiện ngày càng thiết thực; đặc biệt, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020, triển khai đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và “Năm dân vận chính quyền 2018”.

“Công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ khối hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nếu như đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ khối có 84 tổ chức Đảng với 5.130 đảng viên thì đến tháng 6 năm 2018, Đảng bộ khối có 95 tổ chức Đảng với 5.551 đảng viên”, ông Thái Duy Phương cho biết.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 8, ông Vũ Ngọc Liên, Bí thư Đảng ủy khối CCQ cho biết, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29-CT/TU và 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”.

Cùng với đó, Đảng ủy khối tiếp tục rà soát, bổ sung nhân sự cấp ủy cơ sở, trong đó lưu ý khắc phục tình trạng người đứng đầu cơ quan, đơn vị không tham gia cấp ủy; chú trọng vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; phát huy hơn nữa vai trò của Đảng ủy khối trong lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ.

“Nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, phấn đấu xây dựng Đảng bộ khối trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần xây dựng thành phố phát triển giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, ông Vũ Ngọc Liên nhấn mạnh.

Bài và ảnh: HOÀNG THIÊN

;
.
.
.
.
.
.