Đưa quan hệ đối ngoại Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu

.

Ngày 9-8, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 16 đại sứ được chỉ định tại 16 địa bàn thường trú và 29 địa bàn kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 2018-2021.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định bổ nhiệm cho các đại sứ Việt Nam được chỉ định ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2018-2021.    				        Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định bổ nhiệm cho các đại sứ Việt Nam được chỉ định ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2018-2021. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và trao quyết định cho các đại sứ. Sau lễ trao quyết định, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp và giao nhiệm vụ cho 24 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2018-2021.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách tại 24 địa bàn thường trú và 29 địa bàn kiêm nhiệm ở 5 châu lục. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó cho các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện tập trung làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có các chủ trương, giải pháp nhằm đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, nhất là với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác quan trọng, gia tăng đan xen lợi ích về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh..., duy trì quan hệ ổn định với các nước.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có các dấu hiệu tăng trưởng tích cực, nhưng đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện tập trung nâng cao chất lượng ngoại giao kinh tế, khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài chất lượng cao...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện phải chú trọng triển khai chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là tích cực, chủ động tham gia các tổ chức, diễn đàn đa phương theo phương châm Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, nhất là ASEAN, các cơ chế, diễn đàn khu vực và Liên Hợp Quốc để thúc đẩy các sáng kiến và lan tỏa sự đóng góp của Việt Nam. Đây là những cơ chế rất quan trọng để thúc đẩy, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trên cơ sở thượng tôn pháp luật, coi trọng hợp tác, phát triển và tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh, đồng bào, công dân Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc. Hiện nay có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và hàng chục triệu lượt người Việt học tập, lao động, du lịch, kinh doanh... ở nước ngoài. Chính vì vậy, công tác kiều bào và bảo hộ công dân cần tiếp tục là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, hết sức quan trọng của các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện. Mỗi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải là chỗ dựa tin cậy cho kiều bào, công dân Việt Nam và của mọi người con đất Việt ở xa Tổ quốc.

Theo TTXVN

;
.
.
.
.
.
.