Giáng cấp bậc hàm cấp tướng đối với ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành

.

Ngày 8-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân.

Ông Bùi Văn Thành. (Nguồn: TTXVN)
Ông Bùi Văn Thành. (Nguồn: TTXVN)

Theo Quyết định số 1387/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm Thượng tướng Trần Việt Tân xuống Trung tướng; Quyết định số 1388/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm Trung tướng Bùi Văn Thành xuống Đại tá.

Hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.