Khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

.

Sáng 8-8, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố đến năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị. Tham dự có Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị tập trung nghiên cứu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.Ảnh: T.HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị tập trung nghiên cứu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: T.HÙNG

Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nghị quyết 10 năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho rằng, trước tác động của sự biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, nếu không làm tốt công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của vùng nông nghiệp, nông thôn thì thành phố khó có thể phát triển bền vững.

Vì vậy, trong giai đoạn tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững.

Trong đó, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân và nông thôn; nhân rộng và mở rộng các mô hình đã có hiệu quả về kinh tế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần chủ động tham mưu làm tốt công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm tính gắn kết, đồng bộ với quy hoạch  phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; đồng thời tiếp tục nghiên cứu sử dụng hiệu quả quỹ đất cho nông nghiệp, ưu tiên giữ lại quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách ưu đãi đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp phát triển theo hướng ngành nông nghiệp hữu cơ; đặc biệt lưu ý đến công tác hỗ trợ nông dân trong vùng quy hoạch, đền bù giải tỏa đất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố khẩn trương rà soát, công khai ranh giới quy hoạch đối với 7 vùng quy hoạch đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch chung của thành phố; có chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền để ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Các ngành, đơn vị liên quan cần nâng cao công tác quản lý Nhà nước trong việc bảo vệ tài nguyên rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp cần  đồng hành với huyện Hòa Vang đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung nâng cao các tiêu chí chưa bền vững, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt cũng như phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới của nông dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua 10 năm thực hiện nghị quyết, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo đúng định hướng, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng thủy sản…

Giá trị sản xuất thủy sản- nông-lâm đạt tốc độ tăng trưởng cao, chương trình nông thôn mới triển khai thực hiện đồng bộ, đạt 11/11 xã vào cuối năm 2016, diện mạo nông nghiệp, nông thôn Đà Nẵng ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của bà con nông dân, ngư dân ngày càng được cải thiện. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đã chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, con vật nuôi theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Thành phố đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, ổn định sinh kế cho người dân khu vực giải tỏa, di dời và các hộ nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất. Người dân nông thôn được tiếp cận các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa, cơ sở hạ tầng; chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn được cải thiện.

Thu nhập bình quân đầu người trên một tháng của dân cư nông thôn năm 2017 tăng gấp 2,67 lần so với năm 2008. Nông thôn Đà Nẵng từng bước phát triển toàn diện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại.

Dịp này, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X).

Từ nay đến năm 2025, mục tiêu phát triển nông nghiệp và tái cơ cấu nông nghiệp của thành phố được thực hiện như sau: Giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2017-2025 tăng bình quân từ 4 - 4,5%/năm.

Phấn đấu nâng tỷ trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 40-50% giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Hòa Vang. Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, ổn định độ che phủ rừng ổn định mức 45- 46%.

Nâng cấp hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá đáp ứng mục tiêu phục vụ khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Giá trị tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt bình quân 8-10%/năm và tỷ trọng tàu công suất 90CV khai thác xa bờ chiếm trên 60% tàu thuyền của thành phố. Về nông, ngư dân:

Đến năm 2025, trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng gấp 2,5 lần so với năm 2017.

Về nông thôn: Tập trung xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và ít nhất 30 khu dân cư kiểu mẫu, trong đó mỗi xã có từ 1 - 2 thôn kiểu mẫu.

TRỌNG HÙNG

;
.
.
.
.
.
.