Nắm bắt, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân

.

Ngày 7-8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và công tác tôn giáo - dân tộc thành phố tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo - dân tộc thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự có Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận hội nghị. 	            Ảnh: TRÂM ANH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TRÂM ANH

Theo báo cáo tại hội nghị, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện QCDC theo chương trình công tác đã đề ra gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW và chủ đề năm của Ban Dân vận Thành ủy phát động “Tiếp tục cổ vũ, động viên, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo và nhân rộng tấm gương điển hình dân vận khéo”.

Thường trực HĐND thành phố tổ chức thành công chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 3, đáp ứng được mong muốn của cử tri, giải quyết cơ bản những kiến nghị, bức xúc như: tình trạng ô nhiễm môi trường, mở lối xuống biển, mở rộng Công viên APEC, dự án kênh thoát lũ Hòa Liên chậm tiến độ. UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố; tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Lãnh đạo cấp ủy tăng cường đi cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc ở địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên tiếp dân và giải quyết trực tiếp những vấn đề phát sinh từ cơ sở; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Mặt trận và các đoàn thể thành phố làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, vận động, tập hợp nhân dân phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là tình trạng một số doanh nghiệp, đơn vị chiếm dụng, đóng chậm, nợ BHXH ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đến nay, có 1.576 doanh nghiệp, đơn vị nợ BHXH 3 tháng trở lên với tổng số tiền nợ là trên 189 tỷ đồng. Tỷ lệ tổ chức hội nghị người lao động còn thấp...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở; gắn thực hiện QCDC với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Cùng với đó, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện QCDC.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc bám sát cơ sở, bám sát địa bàn quản lý để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tham mưu, đề xuất kịp thời cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

TRÂM ANH

;
.
.
.
.
.
.