80% hộ dân Nam Ô đồng ý mở lối xuống biển phù hợp với quy hoạch

.

ĐNO - Ngày 8-9, UBND quận Liên Chiểu cho biết, theo Báo cáo số 211/BC-UBND ngày 30-8 về lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư đối với dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, có gần 80% hộ dân đồng ý mở các lối xuống biển phù hợp với quy hoạch, thiết kế của dự án; chỉnh trang ghềnh đá Nam Ô; mở rộng đường dân sinh…

Gần 80% hộ dân đồng ý 6 vấn đề về điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm an sinh xã hội và triển khai thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô.
Gần 80% hộ dân đồng ý 6 vấn đề về điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm an sinh xã hội và triển khai thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận giao UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức lấy ý kiến các hộ dân ở khu vực Nam Ô về 6 vấn đề: mở rộng đường dân sinh từ 4m lên 5m; mở các lối xuống biển phù hợp với quy hoạch, thiết kế của dự án; chủ đầu tư hỗ trợ diện tích đất để xây dựng khu an sinh xã hội; chỉnh trang ghềnh đá Nam Ô, giữ nguyên rừng câu hiện trạng, tạo lối đi bộ; tuyển dụng lao động địa phương; chủ đầu tư nhanh chóng triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô và sớm đưa vào hoạt động…

Có 1.208/1.245 hộ dân ở khu vực Nam Ô tham dự lấy ý kiến bằng phiếu với 964 phiếu đồng ý 6 vấn đề nói trên (chiếm tỷ lệ 79,8%).

Chủ đầu tư (Công ty CP Trung Thủy Đà Nẵng) cam kết sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để triển khai các phương án hỗ trợ, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương, như: tuyển dụng lao động địa phương, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư, xây dựng đường sá, hỗ trợ học bổng cho học sinh địa phương…

Đồng thời, chủ đầu tư cũng gấp rút phối hợp với các sở, ban, ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.