Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm về quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện nghiên cứu, triển khai việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn thành phố theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại nội dung Công văn số 9621/BGTVT-ATGT.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh/thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh/thành phố có đường sắt đi qua; tổ chức cảnh giới hoặc chốt gác tại các đường ngang và lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; chủ động bố trí kinh phí xây dựng gờ, gồ giảm tốc cưỡng bức và xóa bỏ các lối đi tự mở thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương theo quy định.

UBND các tỉnh/thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức lập hồ sơ quản lý, lộ trình thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các lối đi tự mở trong phạm vi quản lý thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương. Đồng thời, giao trách nhiệm người đứng đầu địa phương nơi có đường sắt đi qua trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng phát sinh thêm lối đi tự mở, lấn chiếm hành lang hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Theo danang.gov.vn

;
.
.
.
.
.
.