Quận Cẩm Lệ: Tốc độ tăng thu ngân sách đạt 30,9%/năm

Ngày 12-9, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo báo cáo tại hội nghị, trong nửa nhiệm kỳ qua, quận Cẩm Lệ đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá; giai đoạn 2016-2018, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 13,15%/năm; năm 2018 ước đạt 17.753,5 tỷ đồng (giá cố định năm 2010), tăng 1,44 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế ước đến cuối năm 2018: công nghiệp - xây dựng chiếm 66,38%, thương mại - dịch vụ 33,26%, nông nghiệp 0,36%.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 1.426 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân là 30,9%/năm, so với số thu cả nhiệm kỳ 2010-2015 tăng mạnh cả về quy mô và tốc độ (tăng 1,75 lần). Các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, công tác kêu gọi đầu tư vào quận được triển khai tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng hiệu quả và đi vào nền nếp…

Về nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020, quận tiếp tục tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng thương mại-dịch vụ-công nghiệp-xây dựng-nông nghiệp. Song song đó, rà soát, đề xuất thành phố điều chỉnh quy hoạch không gian đô thị gắn với chủ trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.
.