Quận Hải Châu xây dựng chính quyền điện tử đạt chuẩn mức 1 vào năm 2019

 Hơn 54.200 lượt hộ nghèo được tiếp cận vốn tín dụng chính sách

Quận ủy Hải Châu vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay quận đã cơ bản bảo đảm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra. Kinh tế của quận phát triển đúng theo hướng “dịch vụ-công nghiệp-thủy sản” với tỷ trọng năm 2018 tương ứng là: 80,2%-19,77%-0,03%; tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2015 - 2018 ước tăng 9,99%/năm; thu ngân sách đến nay ước đạt 3.589,625 tỷ đồng, tăng bình quân 24,9%/năm (nghị quyết tăng bình quân 5-10%/năm); hoàn thành giảm 2.144 hộ nghèo, đạt 100% mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra đến năm 2020; giải quyết việc làm cho hơn 8.310 lao động/năm. Công tác quản lý Nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực. Đảng bộ quận đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai nhiệm vụ chính trị của quận.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020. Trong đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế, tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực thương mại-dịch vụ, bảo đảm thu chi ngân sách, chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; xây dựng chính quyền điện tử đạt chuẩn mức 1 vào năm 2019, tích cực chuẩn bị các điều kiện xây dựng quận thông minh; nâng cao chất lượng thực lực chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. (ĐẶNG NỞ)

Sáng 12-9, Ban đại diện Hội đồng Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hải Châu tổ chức tổng kết hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn (tổ TK&VV) giai đoạn 2003-2018.

Trong 15 năm qua, mạng lưới các tổ TK&VV đã mở rộng đến từng tổ dân phố, hiện toàn quận Hải Châu có 280 tổ TK&VV (trong đó có 262 tổ xếp loại tốt, 16 tổ xếp loại khá và 2 tổ xếp loại trung bình). Bình quân mỗi phường có 21 tổ TK&VV đang hoạt động, mỗi tổ có trên dưới 33 thành viên và quản lý mức dư nợ bình quân 803 triệu đồng/tổ. Các tổ TK&VV đã góp phần chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hơn 54.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp trên 13.500 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho trên 5.300 lao động và trên 16.650 hộ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. (MẪU ĐƠN)

;
.
.
.
.
.
.