Hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

* Chiều 11-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Thanh Khê tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10) nhằm ôn lại truyền thống của ngành.

Qua 21 năm kể từ khi thành lập Đảng bộ quận, UBKT Quận ủy và UBKT các Đảng ủy cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng. 

Đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định tại Điều lệ Đảng.

Dịp này, Quận ủy Thanh Khê trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 7 cán bộ công tác kiểm tra của quận và cơ sở đủ tiêu chuẩn. (NGỌC HÂN)

* Cùng ngày, tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng do Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức, thế hệ những người làm công tác Kiểm tra Đảng cùng nhau ôn lại truyền thống ngành và của UBKT Quận ủy.

Theo đó,  từ chỗ chỉ có 5 đồng chí khi mới thành lập Đảng bộ quận, đến nay đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của quận Cẩm Lệ đã có 78 cán bộ chuyên trách và hơn 1.100 cán bộ kiểm tra kiêm chức; trong đó có gần 950 cán bộ có trình độ đại học trở lên và hơn 800 cán bộ trung cấp, cao cấp chính trị.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT các cấp của quận Cẩm Lệ đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác chuyên môn, góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ quận ngày càng trong sạch, vững mạnh. (ĐẶNG NỞ).

* Sáng 11-10, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16-10), cùng nhau ôn lại chặng đường thành lập và phát triển ngành Kiểm tra của Đảng trong 70 năm qua.

Đối với quận Liên Chiểu, những năm qua ngành kiểm tra Đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nổi bật là công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc kiểm tra, giám sát chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực… Dịp này, 2 cá nhân được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”. (S.TRUNG)
 

;
.
.
.
.
.
.