Nắm chắc quan điểm chỉ đạo và nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8

.

Sáng 11-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa chủ trì và trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ chủ chốt thành phố.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Q.KHẢI
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Q.KHẢI

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2 đến 6-10 đã họp bàn về các nội dung: tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam năm 2020; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác cán bộ…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo đó, đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào các vấn đề biển và đại dương của quốc tế và khu vực, góp phần quan trọng xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng thông qua nội dung cơ bản Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trong đó nhấn mạnh, từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Hội nghị thông qua nội dung cơ bản kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Tại hội nghị, Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng tiểu ban.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và một số quyết định về nhân sự và thi hành kỷ luật cán bộ khác.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nắm chắc quan điểm chỉ đạo và nội dung cơ bản; kịp thời thông tin để định hướng nhận thức, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nội dung, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII).

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.
.
.