Nhiều kết quả tích cực trong công tác dân vận chính quyền

Sáng 9-10, Đoàn công tác số 2 của Ban Dân vận Trung ương do Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh làm phó trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Báo cáo của Sở LĐ-TB&XH cho biết, công tác dân vận chính quyền của đơn vị có nhiều chuyển biến quan trọng. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã cụ thể hóa “Năm dân vận chính quyền 2018” gắn với thực hiện chính sách an dân, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Qua 9 tháng đầu năm, Sở LĐ-TB&XH tham mưu công tác vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 3,774 tỷ đồng, đạt 98,2% kế hoạch; tổ chức lễ tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”  đối với 30 Mẹ, đến nay 100% Mẹ Việt Nam anh hùng có nhà ở ổn định. Qua 3 năm, thành phố huy động 1.061 tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo, có gần 18.000/20.139 hộ thoát nghèo. Về chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng núi, thành phố đã hỗ trợ 4 hộ xây mới và 16 hộ sửa chữa nhà ở, đào tạo nghề thêu thổ cẩm cho 40 người tại thôn Tà Lang và Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

Tại buổi làm việc, Sở kiến nghị Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thành ủy tăng cường mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác dân vận nói chung, dân vận chính quyền nói riêng cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Nhà nước theo hướng thiết thực, cụ thể, dễ vận dụng vào thực tiễn công tác, nhất là hoạt động tiếp xúc và vận động nhân dân. Sở đề nghị Trung ương nghiên cứu nên quy định tổ chức đối thoại tại nơi làm việc định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần và đối thoại đột xuất khi có trên 60% người lao động đề nghị; quy trình về các bước tổ chức đối thoại chỉ cần quy định các bước cơ bản, còn lại để các doanh nghiệp linh hoạt triển khai theo tình hình thực tế; nên gộp quy chế thực hiện dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại, quy chế hội nghị người lao động như hiện nay thành một quy chế duy nhất...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đánh giá cao những kết quả về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” mà Sở LĐ-TB&XH đạt được trong thời gian qua, những đổi mới, sáng tạo trong triển khai, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về thực hiện công tác dân vận phù hợp với thực tiễn của đơn vị; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; chú trọng phát hiện, động viên khen thưởng và nhân rộng tấm gương điển hình “Dân vận khéo”; tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc Sở về thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành...

l Chiều cùng ngày, tại buổi làm việc với Đoàn công tác số 2 của Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang cho biết, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác dân vận chính quyền, nổi bật là công tác cải cách hành chính. Đến nay, 11/11 xã thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; 10/12 cơ quan chuyên môn, ban, ngành thuộc UBND huyện thực hiện cơ chế “Một cửa”; 2/12 cơ quan chuyên môn, ban, ngành thuộc UBND huyện thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông”. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và sớm hạn đạt 97,5% tính đến 31-8-2018.

Bộ máy chính quyền các cấp được tinh giản về số lượng, nâng lên về chất lượng, hoạt động ngày càng có hiệu quả; dân chủ trong bộ máy chính quyền từ huyện đến xã đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giữ gìn trật tự xã hội và giữ vững an ninh-quốc phòng. Công tác dân vận chính quyền triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, đã chú trọng đến các mặt liên quan trực tiếp đến lợi ích nhân dân; ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ, tiếp xúc với dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên theo hướng gần dân, tôn trọng dân, trách nhiệm với nhân dân.

NAM BÌNH


 

;
.
.
.
.
.
.