Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

.

Sáng 10-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến với các tỉnh, thành phố, các cơ quan và Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10-2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông chủ trì hội nghị. Điểm cầu Đà Nẵng có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và báo cáo viên các cấp của thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương thông tin những kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo cũng đã đưa ra 7 giải pháp thực hiện, trong đó khẳng định vai trò to lớn về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo thực hiện tốt 3 mục tiêu: không thể tham nhũng, không muốn và không dám tham nhũng.

Định hướng tuyên truyền cho tháng 10-2018, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đề nghị, báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền 7 nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) gắn với việc vận động quần chúng nhân dân, doanh nghiệp phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết năm 2018 đề ra.

Một số nội dung trọng tâm khác cần tiếp tục tuyên truyền là kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả công tác đối ngoại; phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội chung quanh những sự kiện, những vấn đề quan trọng của đất nước, kịp thời phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương và tham mưu cho Thường trực cấp ủy phương án chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

  QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.
.
.